Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 187790 Uppdaterad: 2020-02-20

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2019 (49)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, födelselän, bakgrund och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 49208 Uppdaterad: 2020-02-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 3. Flyttning efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 156299 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 4. Flyttning efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 70637 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 5. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 242671 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 6. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 62227 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 7. Födda barn efter tid, kommun, tabelluppgift, barnets kön och moderns ålder.

  Välj variabler: Storlek: 173343 Uppdaterad: 2019-09-24

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal födda barn, Andel efter moderns ålder, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. barnets kön: Pojke, Flicka, Totalt, (3)
  5. moderns ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 8. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, födelseland, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 35842 Uppdaterad: 2019-09-24

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  5. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 9. Döda efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 177919 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Andel, procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, ..., Totalt (9)


 10. Medellivslängd, återstående vid födseln efter kön, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5503 Uppdaterad: 2019-09-30

  1. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005, ..., 2014-2018 (17)


 11. Medelålder efter tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 12023 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 12. Medelålder vid barnets födelse efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 39679 Uppdaterad: 2019-10-03

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. tabelluppgift: Totalt samtliga barn, Första barnet, Andra barnet, Tredje barnet eller mer, Summerad fruktsamhet (5)
  3. kön: Fäder, Mödrar, (2)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 13. Skatteunderlag efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 17353 Uppdaterad: 2019-12-17

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. tabelluppgift: Skatteunderlag, miljoner kronor, Skattekraft, skattekronor per invånare, Andel (%) av riksmedelvärdet, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 14. Kommunalskatteuppgifter efter tid, tabellinnehåll, skattesats och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 28862 Uppdaterad: 2019-12-17

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. tabellinnehåll: Utdebitering, kronor per skattekrona, Andel (%) av riksmedelvärdet, (2)
  3. skattesats: Skattesats, total kommunal, Skattesats till kommun, Skattesats till landsting, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 15. Bruttoregionprodukt (BRP) efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 8990 Uppdaterad: 2019-12-17

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  2. tabelluppgift: BRP (miljoner kr), BRP per capita (tkr), BRP per sysselsatt med arbetsplats i kommunen (tkr), (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 16. Lönesummor (mnkr) efter kön, kommun, typ, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 22328 Uppdaterad: 2019-11-29

  1. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tabelluppgift: Lönesumma (mnkr), Antal kontrolluppgifter (KU), (2)
  5. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 17. Lönesummor (mnkr) efter sektor, kommun, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9345 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tid: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


 18. Resultaträkning för kommuner och landsting efter resultaträkningspost, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 38795 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. resultaträkningspost: Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Avskrivningar, Verksamhetens nettokostnader, ..., Årets resultat (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Kr/invånare, Tkr, löpande priser, (2)
  4. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)


 19. Försörjningskapacitet efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 17462 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2038 (68)
  2. tabelluppgift: Försörjningskvot, Ekonomisk försörjningskvot, Försörjningsbörda, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 20. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande efter tid, typ, sektor, kön, kommun och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 280229 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 21. Förvärvsarbetande efter typ, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 17146 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 22. Befolkningen i åldern 20-64 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 23864 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 23. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 238379 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 24. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 249604 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 25. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion, sysselsättningsstatus och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 241029 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  6. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Summa har invandrat (10)


 26. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 11235 Uppdaterad: 2019-11-29

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., LA-Norrköping (Hela) (17)


 27. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 156636 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 65-74 år (19)


 28. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 190454 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Samtliga som har invandrat (10)


 29. Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 163424 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 30. Dagbefolkningen i relation till nattbefolkningen efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 9571 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 31. Nystartade företag efter kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3517 Uppdaterad: 2019-09-30

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tabelluppgift: Antal nystartade företag, Etebleringsfrekvens (Nya företag per 1000 invånare), (2)
  3. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)


 32. Pendling efter pendlingsriktning, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 15066 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, Bor och arbetar i samma kommun (5)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 33. Pendling efter tid, pendlingsriktning, kön, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 183406 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Summa över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, (4)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 34. Riktad pendling efter tid, bostadskommun och arbetsställekommun.

  Välj variabler: Storlek: 47657 Uppdaterad: 2019-11-29

  1. tid: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. bostadskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Västerås kommun (31)
  3. arbetsställekommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Västerås kommun (31)


 35. Färdigställda lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 7088 Uppdaterad: 2019-09-18

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)


 36. Färdigställda lägenheter efter lägenhetsstorlek, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 18636 Uppdaterad: 2019-09-18

  1. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)


 37. Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 13305 Uppdaterad: 2019-09-18

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2018 (28)


 38. Antal lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9050 Uppdaterad: 2019-09-18

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)


 39. Andel lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 10688 Uppdaterad: 2019-09-18

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)


 40. Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12345 Uppdaterad: 2019-09-20

  1. tabelluppgift: Försålda permanentbostäder, antal, Köpeskilling, medelvärde (tkr), Köpeskillingskoefficient, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2018 (38)


 41. Hyra i hyreslägenheter efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1786 Uppdaterad: 2019-09-20

  1. tabelluppgift: Medianhyra i hyreslägenhet, Medelhyra i hyreslägenhet, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, (3)


 42. Inskrivna arbetslösa (årsmedeltal) efter åldersgrupp, kommun, arbetslöshetskategori, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 29611 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt antal inskrivna arbetslösa, Har fått arbete, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)


 43. Inskrivna arbetslösa i procent (årsmedeltal) efter tid, kommun, arbetslöshetsmått, åldersgrupp, kön och arbetslöshetskategori.

  Välj variabler: Storlek: 25755 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. arbetslöshetsmått: Andel av befolkningen, Andel av arbetskraften, (2)
  4. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt, (3)


 44. Ohälsomått efter tid, kön, kommun, ohälsomått, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 126429 Uppdaterad: 2019-10-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)


 45. Högskoleövergångar efter kön, kommun, tabelluppgift och läsår.

  Välj variabler: Storlek: 10476 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Avgångna från gymnasieskolan, antal, Påbörjat högskolestudier inom tre år, antal, Övergångsfrekvens, procent, (3)
  4. läsår: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, ..., 2014/15 (12)


 46. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 42509 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 47. Befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 241992 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 48. Befolkningen i åldern 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 99726 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 49. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 44665 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 50. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 292773 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 51. Procentuell fördelning av befolkningen 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 123405 Uppdaterad: 2019-11-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)