Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 238739 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, födelseland, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 282734 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, födelseland, kommun, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 557142 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. typ: Samtliga invånare, Inom respektive födelselandsgrupp, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 4. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 25870 Uppdaterad: 2024-02-26

  1. tid: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2023 (40)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 374171 Uppdaterad: 2024-02-26

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2041 (77)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 6. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 35387 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. medborgarskap: Svenska medborgare, Utländska medborgare, Totalt, (3)


 7. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 22790 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: -6 år, 7-17 år, 18-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)


 8. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, födelselän, bakgrund och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 65972 Uppdaterad: 2024-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 9. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, kommun, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 52560 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2023 (30)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ: Utrikes födda, Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands, Inrikes födda med en förälder född utomlands, Summa andra generationens invandrare, ..., Hela befolkningen (9)


 10. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 261800 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 11. Procentuell fördelning av befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 258340 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 12. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 712310 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Antal per 100000 invånare, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tabellinnehåll: Folkmängd, Folkökning, Födda, Döda, ..., Tio-årstakt (22)


 13. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid, kommun, kvartal och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 231775 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2024 (26)
  2. kommun: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, ..., Riket (27)
  3. kvartal: Q1, Q2, Q3, Q4, (4)
  4. tabellinnehåll: Folkmängd, Folkökning, Födda, Döda, ..., Årstakt (19)


 14. Folkmängd efter härkomst, tid, tabelluppgift, tabellinnehåll och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 170553 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, ..., Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands (6)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tabellinnehåll: Invånare, Förändring ett år, Förändring fem år, Förändring tio år, Förändring på tio år per 100 000 invånare (5)
  5. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)


 15. Flyttning efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 182783 Uppdaterad: 2024-02-26

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 16. Flyttning efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 82291 Uppdaterad: 2024-02-29

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 17. Flyttning efter tid, födelseregion, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 118747 Uppdaterad: 2024-05-27

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 18. Flyttning efter tid, kommun, födelsevärldsdel, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 346488 Uppdaterad: 2024-05-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  6. tabelluppgift: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, ..., Totalt antal flyttande (7)


 19. Flyttning efter tid, riktning, kommun, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 123736 Uppdaterad: 2024-05-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 20. Flyttning efter tid, riktning, kommun, födelseregion och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 125444 Uppdaterad: 2024-05-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 21. Riktad flyttning inom Östergötlands län efter tid, utflyttningskommun och inflyttningskommun.

  Välj variabler: Storlek: 44117 Uppdaterad: 2024-05-27

  1. tid: 1963, 1964, 1965, 1966, ..., 2023 (61)
  2. utflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. inflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 22. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 282909 Uppdaterad: 2024-02-29

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 23. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 72310 Uppdaterad: 2024-05-27

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 24. Flyttning efter tid, kommun, tabelluppgift, flyttningsriktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1518876 Uppdaterad: 2024-04-12

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Umeå (12)
  3. tabelluppgift: Antal, Antal per 100000 invånare i åldersgruppen, Procent, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttade totalt, Inrikes inflyttning, Inflyttade inom eget län, Inflyttade från annat län, ..., Flyttningsnetto mot annat land (15)
  5. ålder: 0-9 år, 10-19 år, 20-29 år, 30-39 år, ..., Totalt (9)


 25. Födda barn efter tid, kommun, tabelluppgift, barnets kön och moderns ålder.

  Välj variabler: Storlek: 201656 Uppdaterad: 2024-02-26

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal födda barn, Andel efter moderns ålder, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. barnets kön: Pojke, Flicka, Totalt, (3)
  5. moderns ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 26. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, födelseland, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 53910 Uppdaterad: 2024-05-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  5. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 27. Demografisk analys efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 58858 Uppdaterad: 2024-02-28

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. tabelluppgift: Medelålder totalt samtliga barn, Medelålder första barnet, Medelålder andra barnet, Medelålder tredje barnet eller mer, ..., Andel mödrar yngre än 25 år (6)
  3. kön: Fäder, Mödrar, (2)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 28. Demografisk analys efter befolkningsgrupp, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 66172 Uppdaterad: 2024-05-31

  1. befolkningsgrupp: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Hyresrätt (14)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, (3)
  4. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)


 29. Döda efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 207297 Uppdaterad: 2024-02-26

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Andel, procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, ..., Totalt (9)


 30. Medellivslängd, återstående vid födseln efter kön, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6928 Uppdaterad: 2024-04-04

  1. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005, ..., 2019-2023 (22)


 31. Medelålder efter tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 13993 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2023 (53)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 32. Nettoinkomst för befolkningen 20 år eller äldre efter tid, kommun, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 36808 Uppdaterad: 2024-02-06

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabellinnehåll: Medelinkomst, tkr, Medianinkomst, tkr, Totalsumma, mnkr, Antal personer, Andel av männens nivå av medianinkomsten (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 33. Färdigställda lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 8704 Uppdaterad: 2024-05-15

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2023 (49)


 34. Färdigställda lägenheter efter lägenhetsstorlek, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 24853 Uppdaterad: 2024-05-15

  1. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2023 (33)


 35. Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 17617 Uppdaterad: 2024-05-15

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2023 (33)


 36. Färdigställda lägenheter efter tid, kommun, tabelluppgift, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 155266 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2023 (33)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Antal per 100000 invånare, Kumulativt tio år, Kumulativt tio år per 100000 invånare (5)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 37. Preliminärt färdigställda lägenheter efter tid, kvartal, kommun, tabelluppgift, tabellinnehåll och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 389827 Uppdaterad: 2024-05-24

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2024 (34)
  2. kvartal: Q1, Q2, Q3, Q4, (4)
  3. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  4. tabelluppgift: Antal, Kumulativt per år, Årstakt, Procent, ..., Årstakt per 100 000 invånare (6)
  5. tabellinnehåll: Påbörjade bostäder, Färdigställda bostäder, (2)
  6. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)


 38. Antal lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 11577 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2023 (38)


 39. Andel lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 10310 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2023 (38)


 40. Antal lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 47437 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)


 41. Antal lägenheter efter tid, kommun, tabelluppgift, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 268624 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. tid: 1975, 1980, 1985, 1990, ..., 2023 (37)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Antal per 100 000 invånare, (3)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, ..., Totalt (6)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 42. Antal lägenheter efter tid, kommun, tabelluppgift, hustyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 201584 Uppdaterad: 2024-04-24

  1. tid: 1975, 1980, 1985, 1990, ..., 2023 (19)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Antal per 100 000 invånare, (3)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  5. byggnadsperiod: Före 1921, 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, ..., Totalt (14)


 43. Andel lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 58036 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)


 44. Antal lägenheter efter tid, kommun, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 43731 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 45. Andel lägenheter efter tid, kommun, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 47135 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 46. Antal lägenheter i flerbostadshus efter tid, kommun, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 14481 Uppdaterad: 2023-04-20

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 47. Andel lägenheter i flerbostadshus efter tid, kommun, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 17754 Uppdaterad: 2023-04-20

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 48. Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 14811 Uppdaterad: 2024-06-05

  1. tabelluppgift: Försålda permanentbostäder, antal, Köpeskilling, medelvärde (tkr), Köpeskillingskoefficient, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2023 (43)


 49. Hyra i hyreslägenheter efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2667 Uppdaterad: 2024-03-20

  1. tabelluppgift: Medianhyra i hyreslägenhet, Medelhyra i hyreslägenhet, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)


 50. Antal fritidshus efter kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4891 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2023 (26)


 51. Hushåll efter tid, kommun och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6511 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Boende per hushåll, Antal hushåll, Boende i bostadshushåll, (3)


 52. Antal hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 18544 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 53. Procentuell fördelning av hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 18269 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 54. Antal hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 10330 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 55. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9814 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 56. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 85404 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 57. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, hushållstyp och detaljer.

  Välj variabler: Storlek: 41817 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Totalt (6)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. detaljer: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)


 58. Befolkningen efter typ av studiedeltagande, studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten, kommun, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 27645 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. typ av studiedeltagande: Gymnasieskola, KOMVUX, Högskoleutbildning, (3)
  2. studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten: Bostadsort och studieort i samma kommun, Bostadsort och studieort i olika kommuner i samma län, Bostadsort och studieort i olika län, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2021 (23)


 59. Högskoleövergångar efter kön, kommun, tabelluppgift och läsår.

  Välj variabler: Storlek: 13231 Uppdaterad: 2023-10-04

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Avgångna från gymnasieskolan, antal, Påbörjat högskolestudier inom tre år, antal, Övergångsfrekvens, procent, (3)
  4. läsår: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, ..., 2018/19 (16)


 60. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 53760 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 61. Befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 310813 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 62. Befolkningen i åldern 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 161674 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 63. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 54753 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 64. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 360733 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 65. Procentuell fördelning av befolkningen 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 191914 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 66. Befolkningen i åldern 16-74 år efter tid, kommun, tabelluppgift, kön, ålder och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 955251 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 25-64 år (8)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 67. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 128510 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)