Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 234450 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, födelseland, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 270831 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, födelseland, kommun, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 534028 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. typ: Samtliga invånare, Inom respektive födelselandsgrupp, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 4. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 25241 Uppdaterad: 2023-03-07

  1. tid: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 374159 Uppdaterad: 2022-06-28

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2041 (77)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 6. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 34776 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. medborgarskap: Svenska medborgare, Utländska medborgare, Totalt, (3)


 7. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 21856 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: -6 år, 7-17 år, 18-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)


 8. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, födelselän, bakgrund och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 59178 Uppdaterad: 2022-04-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 9. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, kommun, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 50881 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2022 (29)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ: Utrikes födda, Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands, Inrikes födda med en förälder född utomlands, Summa andra generationens invandrare, ..., Hela befolkningen (9)


 10. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 249825 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 11. Procentuell fördelning av befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 246711 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 12. Flyttning efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 179455 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 13. Flyttning efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 80835 Uppdaterad: 2023-03-07

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 14. Flyttning efter tid, födelseregion, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 108281 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 15. Flyttning efter tid, kommun, födelsevärldsdel, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 297283 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  6. tabelluppgift: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, ..., Totalt antal flyttande (7)


 16. Flyttning efter tid, riktning, kommun, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 106448 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 17. Flyttning efter tid, riktning, kommun, födelseregion och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 107848 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 18. Riktad flyttning inom Östergötlands län efter tid, utflyttningskommun och inflyttningskommun.

  Välj variabler: Storlek: 42806 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 1963, 1964, 1965, 1966, ..., 2021 (59)
  2. utflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. inflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 19. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 277898 Uppdaterad: 2023-03-09

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 20. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 71052 Uppdaterad: 2023-03-08

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 21. Födda barn efter tid, kommun, tabelluppgift, barnets kön och moderns ålder.

  Välj variabler: Storlek: 198116 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal födda barn, Andel efter moderns ålder, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. barnets kön: Pojke, Flicka, Totalt, (3)
  5. moderns ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 22. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, födelseland, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 46691 Uppdaterad: 2022-06-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  5. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 23. Demografisk analys efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 45399 Uppdaterad: 2022-06-28

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  2. tabelluppgift: Medelålder totalt samtliga barn, Medelålder första barnet, Medelålder andra barnet, Medelålder tredje barnet eller mer, Summerad fruktsamhet (5)
  3. kön: Fäder, Mödrar, (2)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 24. Demografisk analys efter befolkningsgrupp, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 59698 Uppdaterad: 2022-06-28

  1. befolkningsgrupp: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Hyresrätt (14)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, (3)
  4. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)


 25. Döda efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 203620 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Andel, procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, ..., Totalt (9)


 26. Medellivslängd, återstående vid födseln efter kön, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6695 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005, ..., 2018-2022 (21)


 27. Medelålder efter tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 13749 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 28. Färdigställda lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 8375 Uppdaterad: 2022-06-10

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021 (47)


 29. Färdigställda lägenheter efter lägenhetsstorlek, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 23377 Uppdaterad: 2022-06-10

  1. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2021 (31)


 30. Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 16572 Uppdaterad: 2022-06-10

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2021 (31)


 31. Antal lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 11087 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2021 (36)


 32. Andel lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9828 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2021 (36)


 33. Antal lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 40391 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)


 34. Andel lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 50876 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)


 35. Antal lägenheter i flerbostadshus efter tid, kommun, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 13044 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 36. Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 14183 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. tabelluppgift: Försålda permanentbostäder, antal, Köpeskilling, medelvärde (tkr), Köpeskillingskoefficient, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2021 (41)


 37. Hyra i hyreslägenheter efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2488 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. tabelluppgift: Medianhyra i hyreslägenhet, Medelhyra i hyreslägenhet, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)


 38. Antal fritidshus efter kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4795 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2022 (25)


 39. Hushåll efter tid, kommun och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6123 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Boende per hushåll, Antal hushåll, Boende i bostadshushåll, (3)


 40. Antal hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 17243 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)


 41. Procentuell fördelning av hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 17002 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)


 42. Antal hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9638 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 43. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9167 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 44. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 74991 Uppdaterad: 2022-06-30

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 45. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, hushållstyp och detaljer.

  Välj variabler: Storlek: 36850 Uppdaterad: 2022-06-30

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Totalt (6)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. detaljer: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)


 46. Inskrivna arbetslösa (årsmedeltal) efter åldersgrupp, kommun, arbetslöshetskategori, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 34125 Uppdaterad: 2023-01-26

  1. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt antal inskrivna arbetslösa, Har fått arbete, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2022 (27)


 47. Inskrivna arbetslösa i procent (årsmedeltal) efter tid, kommun, arbetslöshetsmått, åldersgrupp, kön och arbetslöshetskategori.

  Välj variabler: Storlek: 36412 Uppdaterad: 2023-01-27

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. arbetslöshetsmått: Andel av befolkningen, Andel av arbetskraften, (2)
  4. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt, (3)


 48. Ohälsomått efter tid, kön, kommun, ohälsomått, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 168186 Uppdaterad: 2022-06-10

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)


 49. Befolkningen efter typ av studiedeltagande, studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten, kommun, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 26586 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. typ av studiedeltagande: Gymnasieskola, KOMVUX, Högskoleutbildning, (3)
  2. studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten: Bostadsort och studieort i samma kommun, Bostadsort och studieort i olika kommuner i samma län, Bostadsort och studieort i olika län, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2020 (22)


 50. Högskoleövergångar efter kön, kommun, tabelluppgift och läsår.

  Välj variabler: Storlek: 12532 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Avgångna från gymnasieskolan, antal, Påbörjat högskolestudier inom tre år, antal, Övergångsfrekvens, procent, (3)
  4. läsår: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, ..., 2017/18 (15)


 51. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 51070 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2021 (37)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 52. Befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 294830 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2021 (37)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 53. Befolkningen i åldern 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 141637 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 54. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 51985 Uppdaterad: 2022-06-09

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2021 (37)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 55. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 341993 Uppdaterad: 2022-06-10

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2021 (37)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 56. Procentuell fördelning av befolkningen 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 168007 Uppdaterad: 2022-06-10

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)