Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 225849 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, födelseland, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 220764 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 3. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 22249 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2020 (37)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 369260 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2040 (76)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 5. Folkmängd efter tid, födelselän, bakgrund och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 52271 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 6. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 30509 Uppdaterad: 2020-10-26

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2019 (52)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. medborgarskap: Svenska medborgare, Utländska medborgare, Totalt, (3)


 7. Flyttning efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 172713 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 8. Flyttning efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 77946 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 9. Flyttning efter tid, födelseregion, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 97551 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 10. Flyttning efter tid, kommun, födelsevärldsdel, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 247938 Uppdaterad: 2020-06-04

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  6. tabelluppgift: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, ..., Totalt antal flyttande (7)


 11. Riktad flyttning inom Östergötlands län efter tid, utflyttningskommun och inflyttningskommun.

  Välj variabler: Storlek: 41449 Uppdaterad: 2020-10-02

  1. tid: 1963, 1964, 1965, 1966, ..., 2019 (57)
  2. utflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. inflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 12. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 267842 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 13. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 68530 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 14. Födda barn efter tid, kommun, tabelluppgift, barnets kön och moderns ålder.

  Välj variabler: Storlek: 180461 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal födda barn, Andel efter moderns ålder, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. barnets kön: Pojke, Flicka, Totalt, (3)
  5. moderns ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 15. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, födelseland, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 39523 Uppdaterad: 2020-05-26

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  5. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 16. Demografisk analys efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 40919 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2019 (49)
  2. tabelluppgift: Medelålder totalt samtliga barn, Medelålder första barnet, Medelålder andra barnet, Medelålder tredje barnet eller mer, Summerad fruktsamhet (5)
  3. kön: Fäder, Mödrar, (2)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 17. Demografisk analys efter befolkningsgrupp, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 42476 Uppdaterad: 2020-06-10

  1. befolkningsgrupp: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Sammanboende (11)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, (3)
  4. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 18. Döda efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 185308 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Andel, procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, ..., Totalt (9)


 19. Medellivslängd, återstående vid födseln efter kön, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5723 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005, ..., 2015-2019 (18)


 20. Medelålder efter tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 12256 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2019 (49)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 21. Skatteunderlag efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 17691 Uppdaterad: 2020-12-17

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  2. tabelluppgift: Skatteunderlag, miljoner kronor, Skattekraft, skattekronor per invånare, Andel (%) av riksmedelvärdet, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 22. Kommunalskatteuppgifter efter tid, tabellinnehåll, skattesats och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 29412 Uppdaterad: 2020-12-17

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  2. tabellinnehåll: Utdebitering, kronor per skattekrona, Andel (%) av riksmedelvärdet, (2)
  3. skattesats: Skattesats, total kommunal, Skattesats till kommun, Skattesats till landsting, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 23. Bruttoregionprodukt (BRP) efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 9526 Uppdaterad: 2021-01-11

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  2. tabelluppgift: BRP (miljoner kr), BRP per capita (tkr), BRP per sysselsatt med arbetsplats i kommunen (tkr), (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 24. Lönesummor (mnkr) efter kön, kommun, typ, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 24065 Uppdaterad: 2020-11-26

  1. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tabelluppgift: Lönesumma (mnkr), Antal kontrolluppgifter (KU), (2)
  5. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 25. Lönesummor (mnkr) efter sektor, kommun, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9925 Uppdaterad: 2020-03-09

  1. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tid: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)


 26. Resultaträkning för kommuner och landsting efter resultaträkningspost, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 40594 Uppdaterad: 2020-06-04

  1. resultaträkningspost: Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Avskrivningar, Verksamhetens nettokostnader, ..., Årets resultat (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Kr/invånare, Tkr, löpande priser, (2)
  4. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)


 27. Försörjningskapacitet efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 44884 Uppdaterad: 2020-06-04

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2070 (103)
  2. tabelluppgift: Försörjningskvot, Ekonomisk försörjningskvot, Försörjningsbörda, Summerad schablonkostnad, mnkr, Schablonkostnad per capita, tkr (5)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 28. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande efter tid, typ, sektor, kön, kommun och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 301684 Uppdaterad: 2020-04-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 29. Förvärvsarbetande efter typ, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 18633 Uppdaterad: 2020-11-26

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2019 (37)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 30. Befolkningen i åldern 20-64 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 24526 Uppdaterad: 2020-12-07

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 31. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 245345 Uppdaterad: 2020-12-07

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 32. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 268879 Uppdaterad: 2020-04-28

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 33. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion, sysselsättningsstatus och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 259971 Uppdaterad: 2020-04-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  6. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Summa har invandrat (10)


 34. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 11524 Uppdaterad: 2020-12-07

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., LA-Norrköping (Hela) (17)


 35. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 168663 Uppdaterad: 2020-04-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 65-74 år (19)


 36. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 205137 Uppdaterad: 2020-04-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Samtliga som har invandrat (10)


 37. Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 176175 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 38. Dagbefolkningen i relation till nattbefolkningen efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 9814 Uppdaterad: 2021-01-25

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 39. Nystartade företag efter kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3651 Uppdaterad: 2020-06-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tabelluppgift: Antal nystartade företag, Etebleringsfrekvens (Nya företag per 1000 invånare), (2)
  3. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 40. Pendling efter pendlingsriktning, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 16252 Uppdaterad: 2020-11-26

  1. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, Bor och arbetar i samma kommun (5)
  2. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2019 (37)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 41. Pendling efter pendlingsriktning, kommun, ålder, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 148396 Uppdaterad: 2020-10-05

  1. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)


 42. Pendling efter tid, pendlingsriktning, kön, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 206127 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Summa över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, (4)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 43. Riktad pendling efter tid, bostadskommun och arbetsställekommun.

  Välj variabler: Storlek: 197766 Uppdaterad: 2020-11-26

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2019 (36)
  2. bostadskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)
  3. arbetsställekommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)


 44. Färdigställda lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 7227 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019 (45)


 45. Färdigställda lägenheter efter lägenhetsstorlek, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 19287 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)


 46. Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 13764 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)


 47. Antal lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 10565 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2019 (34)


 48. Andel lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9345 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2019 (34)


 49. Antal lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 37832 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 50. Andel lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 47779 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 51. Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12643 Uppdaterad: 2020-06-04

  1. tabelluppgift: Försålda permanentbostäder, antal, Köpeskilling, medelvärde (tkr), Köpeskillingskoefficient, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2019 (39)


 52. Hyra i hyreslägenheter efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1928 Uppdaterad: 2020-05-07

  1. tabelluppgift: Medianhyra i hyreslägenhet, Medelhyra i hyreslägenhet, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)


 53. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 55274 Uppdaterad: 2020-09-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 54. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, hushållstyp och detaljer.

  Välj variabler: Storlek: 27195 Uppdaterad: 2020-09-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Totalt (6)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. detaljer: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)


 55. Inskrivna arbetslösa (årsmedeltal) efter åldersgrupp, kommun, arbetslöshetskategori, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 31875 Uppdaterad: 2021-01-25

  1. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt antal inskrivna arbetslösa, Har fått arbete, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2020 (25)


 56. Inskrivna arbetslösa i procent (årsmedeltal) efter tid, kommun, arbetslöshetsmått, åldersgrupp, kön och arbetslöshetskategori.

  Välj variabler: Storlek: 31941 Uppdaterad: 2021-02-18

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. arbetslöshetsmått: Andel av befolkningen, Andel av arbetskraften, (2)
  4. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt, (3)


 57. Ohälsomått efter tid, kön, kommun, ohälsomått, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 140388 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)


 58. Befolkningen efter typ av studiedeltagande, studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten, kommun, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 24447 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. typ av studiedeltagande: Gymnasieskola, KOMVUX, Högskoleutbildning, (3)
  2. studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten: Bostadsort och studieort i samma kommun, Bostadsort och studieort i olika kommuner i samma län, Bostadsort och studieort i olika län, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2018 (20)


 59. Högskoleövergångar efter kön, kommun, tabelluppgift och läsår.

  Välj variabler: Storlek: 11136 Uppdaterad: 2020-06-25

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Avgångna från gymnasieskolan, antal, Påbörjat högskolestudier inom tre år, antal, Övergångsfrekvens, procent, (3)
  4. läsår: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, ..., 2015/16 (13)


 60. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 43717 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 61. Befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 249153 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 62. Befolkningen i åldern 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 108670 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 63. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 45961 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 64. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 301516 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 65. Procentuell fördelning av befolkningen 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 134523 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)