Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 238739 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, födelseland, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 282734 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, födelseland, kommun, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 557142 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. typ: Samtliga invånare, Inom respektive födelselandsgrupp, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 4. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 25243 Uppdaterad: 2023-12-04

  1. tid: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 374163 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2041 (77)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 6. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 34776 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. medborgarskap: Svenska medborgare, Utländska medborgare, Totalt, (3)


 7. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 21856 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: -6 år, 7-17 år, 18-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)


 8. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, födelselän, bakgrund och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 62572 Uppdaterad: 2023-04-11

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 9. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, kommun, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 50881 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2022 (29)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ: Utrikes födda, Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands, Inrikes födda med en förälder född utomlands, Summa andra generationens invandrare, ..., Hela befolkningen (9)


 10. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 249825 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 11. Procentuell fördelning av befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 246711 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 12. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 712310 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Antal per 100000 invånare, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tabellinnehåll: Folkmängd, Folkökning, Födda, Döda, ..., Tio-årstakt (22)


 13. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid, kommun, kvartal och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 223326 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2023 (25)
  2. kommun: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, ..., Riket (27)
  3. kvartal: Q1, Q2, Q3, Q4, (4)
  4. tabellinnehåll: Folkmängd, Folkökning, Födda, Döda, ..., Årstakt (19)


 14. Folkmängd efter härkomst, tid, tabelluppgift, tabellinnehåll och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 165439 Uppdaterad: 2023-12-07

  1. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, ..., Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands (6)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tabellinnehåll: Invånare, Förändring ett år, Förändring fem år, Förändring tio år, Förändring på tio år per 100 000 invånare (5)
  5. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)


 15. Flyttning efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 179455 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 16. Flyttning efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 80835 Uppdaterad: 2023-03-07

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 17. Flyttning efter tid, födelseregion, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 113578 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 18. Flyttning efter tid, kommun, födelsevärldsdel, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 321934 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  6. tabelluppgift: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, ..., Totalt antal flyttande (7)


 19. Flyttning efter tid, riktning, kommun, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 115062 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 20. Flyttning efter tid, riktning, kommun, födelseregion och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 116647 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 21. Riktad flyttning inom Östergötlands län efter tid, utflyttningskommun och inflyttningskommun.

  Välj variabler: Storlek: 43456 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 1963, 1964, 1965, 1966, ..., 2022 (60)
  2. utflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. inflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 22. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 277898 Uppdaterad: 2023-03-09

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 23. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 71052 Uppdaterad: 2023-03-08

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 24. Födda barn efter tid, kommun, tabelluppgift, barnets kön och moderns ålder.

  Välj variabler: Storlek: 198116 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal födda barn, Andel efter moderns ålder, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. barnets kön: Pojke, Flicka, Totalt, (3)
  5. moderns ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 25. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, födelseland, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 50302 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  5. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 26. Demografisk analys efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 57912 Uppdaterad: 2023-09-13

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. tabelluppgift: Medelålder totalt samtliga barn, Medelålder första barnet, Medelålder andra barnet, Medelålder tredje barnet eller mer, ..., Andel mödrar yngre än 25 år (6)
  3. kön: Fäder, Mödrar, (2)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 27. Demografisk analys efter befolkningsgrupp, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 62930 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. befolkningsgrupp: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Hyresrätt (14)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, (3)
  4. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)


 28. Döda efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 203620 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Andel, procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, ..., Totalt (9)


 29. Medellivslängd, återstående vid födseln efter kön, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6695 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005, ..., 2018-2022 (21)


 30. Medelålder efter tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 13749 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 31. Nettoinkomst för befolkningen 20 år eller äldre efter tid, kommun, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 36808 Uppdaterad: 2024-02-06

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabellinnehåll: Medelinkomst, tkr, Medianinkomst, tkr, Totalsumma, mnkr, Antal personer, Andel av männens nivå av medianinkomsten (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 32. Färdigställda lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 8539 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)


 33. Färdigställda lägenheter efter lägenhetsstorlek, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 24101 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)


 34. Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 17086 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)


 35. Färdigställda lägenheter efter tid, kommun, tabelluppgift, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 88374 Uppdaterad: 2023-10-27

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Antal per 100000 invånare, (3)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 36. Preliminärt färdigställda lägenheter efter tid, kvartal, kommun, tabelluppgift, tabellinnehåll och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 380509 Uppdaterad: 2023-11-24

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2023 (33)
  2. kvartal: Q1, Q2, Q3, Q4, (4)
  3. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  4. tabelluppgift: Antal, Kumulativt per år, Årstakt, Procent, ..., Årstakt per 100 000 invånare (6)
  5. tabellinnehåll: Påbörjade bostäder, Färdigställda bostäder, (2)
  6. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)


 37. Antal lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 11332 Uppdaterad: 2023-04-19

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2022 (37)


 38. Andel lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 10069 Uppdaterad: 2023-04-19

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2022 (37)


 39. Antal lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 46012 Uppdaterad: 2023-04-19

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)


 40. Antal lägenheter efter tid, kommun, tabelluppgift, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 152877 Uppdaterad: 2023-10-27

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, ..., Totalt (6)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 41. Andel lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 56382 Uppdaterad: 2023-04-19

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)


 42. Antal lägenheter efter tid, kommun, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 39953 Uppdaterad: 2023-04-20

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 43. Andel lägenheter efter tid, kommun, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 43087 Uppdaterad: 2023-04-20

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 44. Antal lägenheter i flerbostadshus efter tid, kommun, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 14481 Uppdaterad: 2023-04-20

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 45. Andel lägenheter i flerbostadshus efter tid, kommun, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 17754 Uppdaterad: 2023-04-20

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 46. Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 14498 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tabelluppgift: Försålda permanentbostäder, antal, Köpeskilling, medelvärde (tkr), Köpeskillingskoefficient, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2022 (42)


 47. Hyra i hyreslägenheter efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2488 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. tabelluppgift: Medianhyra i hyreslägenhet, Medelhyra i hyreslägenhet, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)


 48. Antal fritidshus efter kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4795 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2022 (25)


 49. Hushåll efter tid, kommun och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6123 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Boende per hushåll, Antal hushåll, Boende i bostadshushåll, (3)


 50. Antal hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 17243 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)


 51. Procentuell fördelning av hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 17002 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)


 52. Antal hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9638 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 53. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9167 Uppdaterad: 2023-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 54. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 85404 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 55. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, hushållstyp och detaljer.

  Välj variabler: Storlek: 41817 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Totalt (6)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. detaljer: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)


 56. Befolkningen efter typ av studiedeltagande, studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten, kommun, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 27645 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. typ av studiedeltagande: Gymnasieskola, KOMVUX, Högskoleutbildning, (3)
  2. studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten: Bostadsort och studieort i samma kommun, Bostadsort och studieort i olika kommuner i samma län, Bostadsort och studieort i olika län, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2021 (23)


 57. Högskoleövergångar efter kön, kommun, tabelluppgift och läsår.

  Välj variabler: Storlek: 13231 Uppdaterad: 2023-10-04

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Avgångna från gymnasieskolan, antal, Påbörjat högskolestudier inom tre år, antal, Övergångsfrekvens, procent, (3)
  4. läsår: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, ..., 2018/19 (16)


 58. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 52410 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 59. Befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 302807 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 60. Befolkningen i åldern 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 151631 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 61. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 53367 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 62. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 351365 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 63. Procentuell fördelning av befolkningen 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 179955 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 64. Befolkningen i åldern 16-74 år efter tid, kommun, tabelluppgift, kön, ålder och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 930572 Uppdaterad: 2024-01-18

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 25-64 år (8)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 65. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 125252 Uppdaterad: 2024-01-18

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)