Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, kommun, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 77 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240226
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-02-26
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB) och Linköpings kommun. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GKN61
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av den totala folkmängden i kommunen. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats av hela folkmängden. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är flickor i åldern 5-9 år av den totala folkmängden i området. Faktiska värden till och med 2023, prognosvärden från 2024 och framåt.
Befolkningsprognosen som använts för att beräkna den procentuella andelen har tagits fram av SCB försommaren 2022, utom för Linköpings kommun, där i stället kommunens egen befolkningsprognos från våren 2022 har använts.