Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter typ av studiedeltagande, studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten, kommun, kön och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av studiedeltagande Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230615
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-15
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB02
Databas
SSD / UF0507S1
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser höstterminen respektive år. Kommun avser det geografiska område där studieorten är belägen.
typ av studiedeltagande
KOMVUX
Kommunal vuxenutbildning.
Högskoleutbildning
Avser högskoleutbildning på både grundlnivå och avancerad nivå.
kommun
Hela länet
För Östergötlands län redovisas summan för de 13 kommunerna i länet.