Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Demografisk analys efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240228
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
År
Skapad datum
2024-02-28
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BEFO240
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar den genomsnittliga åldern för mödrar och fäder i kommunerna respektive år. Dessutom redovisas i tabellen den summerade
fruktsamheten. Beräkningen baseras på föräldrarnas folkbokföringsort och ålder i samband med deras barns födelse.
tabelluppgift
Medelålder totalt samtliga barn
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid barnets födelse. Åldersuppgiften gäller för samtliga barn.
Medelålder första barnet
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid det första barnets födelse.
Medelålder andra barnet
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid det andra barnets födelse.
Medelålder tredje barnet eller mer
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid det tredje eller efterföljande barns födelse.
Summerad fruktsamhet
Summerad fruktsamhet (TFR) visar hur många barn som föds i förhållande till antalet kvinnor respektive män i åldern 15-49 år. Summeringen görs på ett sätt som att talet anses beskriva hur många barn totalt under sin levnad som en kvinna förväntas föda utifrån den fördelning som gäller för ett år. Vid tal på 2,1 eller högre per kvinna anses befolkningen reproducera sig själv.
Beräkningen baseras på föräldrarnas folkbokföringsort och ålder i samband med deras barns födelse. Ingen åldersavgränsning är använd vid fruktsamhetsberäkningen.
Andel mödrar yngre än 25 år
Visar andelen mödrar som är 24 år eller yngre då barnet föds.