Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Födda barn efter tid, kommun, tabelluppgift, barnets kön och moderns ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

barnets kön

Totalt 3 Valda

Sök

moderns ålder

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230222
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-02-22
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BEF4198
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Observera att uppgiften som redovisas avser antalet födda barn och inte antalet kvinnor i respektive ålder som har fött barn under året. Gruppering kan endast användas på antalsuppgiften och inte på andelsuppgifterna.
tabelluppgift
Andel efter moderns ålder, procent
Gruppera inte den geografiska indelningen för detta procentvärde.
Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent
Gruppera inte den geografiska indelningen för detta procentvärde. Den procentuella andelen har endast beräknats på det totala antalet födda barn och har inte beräknats för respektive kön.