Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, födelseland, kommun, typ, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240222
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-02-22
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GKN12
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av den totala folkmängden i kommunen. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats av hela folkmängden. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är flickor i åldern 5-9 år av den totala folkmängden i området.
Beräkningarna har gjorts utifrån två olika perspektiv. Dels utifrån alla invånare och dels för respektive födelselandsgrupp.
typ
Uppdelning inom vilken grupp som procentberäkningen har gjorts. Dels hela befolkningen och dels på två olika födelselandsgrupper, inrikes födda respektive utrikes födda.
födelseland
Inrikes född
Födda i Sverige.
Utrikes född
Födda i ett annat land än Sverige.
typ
Samtliga invånare
Procentberäkningen har gjorts utifrån den totala folkmängden i respektive kommun.
Inom respektive födelselandsgrupp
Procentberäkningen har gjorts utifrån den totala folkmängden inom respektive födelselandsgrupp i de redovisade kommunerna.