Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, riktning, kommun, kön och relationslän.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

relationslän

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240527
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-27
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FLY56
Fotnoter

Fotnoter

Avser flyttning över kommungräns, exklusive flyttning till eller från andra länder. Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har för de senaste fem åren ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. Äldre uppgifter redovisas fullt ut.
kommun
Hela länet
Observera att den redovisade flyttningen för hela Östergötlands län avser den summerade flyttningen för länets 13 kommuner och att uppgiften avseende summerad flyttning för Östergötlands län avser flyttning över kommungräns mellan de 13 kommunerna i länet.
relationslän
Östergötlands län
Avser flyttning mellan kommunerna i Östergötlands län. Flyttning inom kommunen ingår inte.
Totalt annan kommun
Inrikes flyttning över kommungräns, inklusive flyttning mellan kommunerna i Östergötlands län.
Totalt annat län
Inrikes flyttning över kommungräns, exklusive flyttning mellan kommunerna i Östergötlands län.