Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Medellivslängd, återstående vid födseln efter kön, kommun och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230323
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
Antal år
Skapad datum
2023-03-23
Källa
Folkhälsomyndigheten (Folkhälsodata) och SCB. Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
BEF65
Fotnoter

Fotnoter

Den redovisade återstående medellivslängden vid födseln beräknas som ett genomsnitt för respektive femårsperiod. Redovisningen avser antal år.
kön
Uppgifterna tas endast fram för respektive kön och inte summerat för både män och kvinnor.
tid
Redovisas endast som ett genomsnitt för respektive femårsperiod.
kön
Differens mellan kvinnor och män
Differensen redovisar hur stor skillnad i medellivslängd vid födelsen som det beräknades vara mellan kvinnor och män för respetive femårsperiod. Medellivslängden är genomgående längre för kvinnor än för män.