Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 35 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200508
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-05-08
Källa
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
UTB08
Fotnoter

Fotnoter

Utbildningsnivå för befolkningen 20-64 år bosatta i respektive kommun i Östergötlands län.
utbildningsnivå
Tidsseriebrott 2000 då den nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000 infördes, vilket innebar en tydligt kvalitetshöjande förändring jämfört med det tidigare använda klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur).
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial
Kort eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial
Lång eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning längre än tre år, inklusive forskarutbildning.