Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

upplåtelseform

Totalt 5 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

hustyp

Totalt 5 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240422
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-22
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
NBY40
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Åren 1991 - 2012 i denna tabell är omräknade och anpassade till lägenhetsregistret som används för att beräkna bostadsbeståndet fr.o.m. 2013. Uppgifterna för år 1990 kommer från Folk- och bostadsräkningen 1990.

För åren 1991 - 2013 har årliga uppdateringar av förändringar genom nybyggnad, ombyggnad, rivning och ombildningar beräknats. Dessa framräknade uppgifter för år 2013 har sedan jämförts med lägenhetsregistret motsvarande uppgifter 2013.
Den skillnad som då uppstår har spridits ut med 1/22 del per år för åren 1991 - 2012 med antagandet att skillnaderna uppstått kontinuerligt under tidsperioden. Mindre skillnader för enstaka år kan därför i förhållande till uppgifter som redovisats i andra sammanhang förekomma. Största delen av de lägenheter som redovisas som specialbostäder och övriga hus från 2013 och framåt ingick tidigare i kategorin flerbostadshus.
hustyp
Övriga hus
Övriga hus särredovisas från och med 2013. Ingick tidigare (till och med 2012) i huvudsak i redovisningen av flerbostadshus.
Specialbostäder
Specialbostäder särredovisas från och med 2013. Ingick tidigare (till och med 2012) i huvudsak i redovisningen av flerbostadshus.