Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Demografisk analys efter befolkningsgrupp, kommun, tabelluppgift och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

befolkningsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230614
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
Antal år
Skapad datum
2023-06-14
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och beräkning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BEF42
Fotnoter

Fotnoter

Samtliga uppgifter har beräknats utifrån de vid årsskiftet i respektive kommun bosatta kvinnorna i åldern 15 till 49 år.
Observera att värdena för vissa befolkningsgrupper i en del kommuner kan variera tämligen mycket mellan olika år, då det vissa år kan vara ganska få kvinnor i en del av de befolkningsmässigt mindre kommunerna som uppfyller villkoren för att tillhöra en del av befolkningsgrupperna.
befolkningsgrupp
Observera att samtliga kvinnor samtidigt ingår i flera befolkningsgrupper.
befolkningsgrupp
Ensamstående
Uppgift om hushållstyp saknas före 2014 och värde för ensamstående kan därför inte redovisas för perioden 2005-2013.
Sammanboende
Uppgift om hushållstyp saknas före 2014 och värde för sammanboende kan därför inte redovisas för perioden 2005-2013.
Äganderätt
Uppgift om upplåtelseform saknas före 2014 och värde för äganderätt kan därför inte redovisas för perioden 2005-2013. Avser kvinnor bosatta i äganderätt (småhus) vid årets slut.
Bostadsrätt
Uppgift om upplåtelseform saknas före 2014 och värde för bostadsrätt kan därför inte redovisas för perioden 2005-2013. Avser kvinnor bosatta i bostadsrätt vid årets slut.
Hyresrätt
Uppgift om upplåtelseform saknas före 2014 och värde för hyresrätt kan därför inte redovisas för perioden 2005-2013. Avser kvinnor bosatta i hyresrätt vid årets slut.
tabelluppgift
Summerad fruktsamhet
Summerad fruktsamhet (TFR) beräknas utifrån hur många barn som kvinnor i åldern 15-49 år föder under ett år i förhållande till det totala antalet kvinnor i åldern 15-49 år. Beräkningen sker för varje ettårsklass. Summeringen görs på ett sätt som att talet anses beskriva hur många barn totalt under sin levnad som en kvinna förväntas föda utifrån den fördelning som gäller för ett år. Här redovisat värde kan avvika något från beräkningar som görs utifrån moderns folkbokföringsort vid barnets födelse (modern kan ha flyttat före årsskiftet) och beräkningar utan åldersavgränsning.
Andel mödrar yngre än 25 år
Visar i procent hur stor andel av dem i kommunen födda barnen respektive år som har en mor som är 24 år eller yngre.
Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året
Visar den genomsnittliga åldern för samtliga kvinnor som har fött barn under året.