Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal lägenheter efter hustyp, kommun och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hustyp

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230419
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-04-19
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
NBY38
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Åren 1991 - 2012 i denna tabell är omräknade och anpassade till lägenhetsregistret som används för att beräkna bostadsbeståndet fr.o.m. 2013. Uppgifterna för åren 1970-1990 kommer från Folk- och bostadsräkningarna 1970, 1975, 1980, 1985 och 1990.

För åren 1991 - 2013 har årliga uppdateringar av förändringar genom nybyggnad, ombyggnad, rivning och ombildningar beräknats. Dessa framräknade uppgifter för år 2013 har sedan jämförts med lägenhetsregistret motsvarande uppgifter 2013.
Den skillnad som då uppstår har spridits ut med 1/22 del per år för åren 1991 - 2012 med antagandet att skillnaderna uppstått kontinuerligt under tidsperioden. Mindre skillnader för enstaka år kan därför i förhållande till uppgifter som redovisats i andra sammanhang förekomma. Största delen av de lägenheter som redovisas som specialbostäder och övriga hus från 2013 och framåt ingick tidigare i kategorin flerbostadshus.
hustyp
Flerbostadshus
Inklusive övriga hus och specialbostäder.