Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200604
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-06-04
Källa
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
NBY150
Fotnoter

Fotnoter

tabelluppgift
Försålda permanentbostäder, antal
Visar antalet försålda permanentbostäder (ej tomträtt).
Köpeskilling, medelvärde (tkr)
Medelvärde, tusen kronor.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med taxeringsvärde. Redovisas ovägt.