Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230615
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-15
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
NBY150
Databas
SSD / BO0501C1
Fotnoter

Fotnoter

tabelluppgift
Försålda permanentbostäder, antal
Visar antalet försålda permanentbostäder (ej tomträtt).
Köpeskilling, medelvärde (tkr)
Medelvärde, tusen kronor.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med taxeringsvärde. Redovisas ovägt.