Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad flyttning inom Östergötlands län efter tid, utflyttningskommun och inflyttningskommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök

utflyttningskommun

Totalt 14 Valda

Sök

inflyttningskommun

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230608
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-08
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PEN65
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser flyttning över kommungräns inom Östergötlands län. Uppgifterna 1963-1973 avser kommunblock. För perioden 1996-2009 redovisas inte några tal lägre än fem (5). Detta påverkar också summeringar gjorda med hjälp av summeringsregister. Flyttning inom den egna kommunen redovisas inte.
utflyttningskommun
Hela länet
Avser summan av flyttning mellan kommunerna inom Östergötlands län.
inflyttningskommun
Hela länet
Avser summan av flyttning mellan kommunerna inom Östergötlands län.