Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal fritidshus efter kommun och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230323
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-23
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
NBF65
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret
(FTR) och tidpunkten avser den 1 januari respektive år. Fritidshus
definieras som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar
folkbokförd befolkning och är taxerade som Småhus på lantbruk
(typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet,
fritidsbostad (typkod 221) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50
000 kr (typkod 213). Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus
ändrats något till följd av Skatteverkets förändring av typkoderna.
Fritidshus definieras nu som värderingsenheter/taxeringsenheter som
saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet,
bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220),
Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet,
byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Fr.o.m. 2018 räknas
även värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd
befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde
under 50 000 kronor (typkod 113) som fritidshus. Dessutom räknas nu
alla värderingsenheter Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod
225) som fritidshus. Bara fritidshus som ägs av fysiska personer
(inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller
dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är
aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten,
vilket gäller både före och efter 2015. Fr.o.m. 2018 räknas endast
de med lantbruksrelaterade näringslivskoder som aktiva lantbruk
vilket innebär att färre lantbruksenheter utesluts.