Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240425
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-04-25
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB11
Fotnoter

Fotnoter

Procent beräknad inom respektive kön.
utbildningsnivå
.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial
Kort eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial
Lång eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning längre än tre år, inklusive forskarutbildning.