Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun