Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, kommun, tabelluppgift och typ.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240322
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-22
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GKN64
Fotnoter

Fotnoter

Observera att aggregeringar av uppgifterna intge ska göras för procentuppgifterna.
tabelluppgift
Procent
Använd inte procentuppgift i samband med användning av aggregeringar.
typ
Utrikes födda
Personer födda i ett annat land än Sverige.
Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands
Personer födda i Sverige som har båda sin föräldrar födda utomlands.
Inrikes födda med en förälder född utomlands
Personer födda i Sverige som har en föräldrar född utomlands och en förälder född i Sverige.
Summa andra generationens invandrare
Summering av personer som är födda i Sverige med minst en förälder född utomlands.
Summa första och andra generationens invandrare
Summering av personer som antingen är födda utomlands utanför Sverige eller själva är födda i Sverige med minst en förälder född utomlands. Användes som mått för att ta fram statistik om personer med utländsk bakgrund under perioden från 1994 till och med 2002.
Utländsk bakgrund totalt
Antingen är personen själv född utomlands i ett annat land än Sverige eller är personen född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Används som statistiskt mått med nuvarande definition från och med 2003. Tidsmässigt äldre uppgifter är beräknade enligt samma definition.
Svensk bakgrund totalt
Personer födda i Sverige och med en eller två föräldrar födda i Sverige.
Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar
Personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige.