Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230322
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-03-22
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GKN72
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av den totala folkmängden för respektive grupp i kommunen. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats av hela folkmängden för gruppen. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är flickor i åldern 5-9 år av den totala folkmängden för dem med utländsk bakgrund i området.
bakgrund
Svensk bakgrund
Svensk bakgrund avser personer födda i Sverige där båda eller minst en av föräldrarna är födda i Sverige.
Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.