Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen efter ålder, tid, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3792 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. ålder: 16- år, 20-64 år, (2)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Förvärvsarbetande efter ålder, tid och dag- och nattbefolkning.

  Välj variabler: Storlek: 2035 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  3. dag- och nattbefolkning: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Netto, (3)


 3. Förvärvsarbetande 16-w år efter typ, näringsgren (SNI2007) och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5036 Uppdaterad: 2019-09-16

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. näringsgren (SNI2007): Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning (16- år) efter näringsgren (SNI2007), tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9688 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. näringsgren (SNI2007): Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinningsindustri, Livsmedelsindustri, Textil- och beklädnadsindustri, ..., Samtliga (53)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsarbetande efter tid, kön, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 7999 Uppdaterad: 2019-05-27

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (9)


 6. Förvärvsarbetande efter tid, ålder, utbildningsnivå, typ, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 82170 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (9)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Samtliga (6)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Hela befolkningen, (4)


 7. Befolkningen 16- år efter tid, kön, ålder, sysselsättning och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 22623 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-59 år, ..., Samtliga (7)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)


 8. Förvärvsfrekvens för befolkningen 16- år efter tid, kön, ålder och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 8784 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. kön: Män, Kvinnor, Samtliga, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-64 år, ..., 20-64 år (7)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)


 9. Befolkningen 16- år efter tid, födelseland, vistelsetid, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 21024 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  3. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-2 år, 3-4 år, ..., Samtliga (9)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 10. Förvärvsfrekvens för befolkningen 16- år efter tid, födelseland, vistelsetid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9206 Uppdaterad: 2019-10-07

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  3. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-2 år, 3-4 år, ..., Samtliga (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 11. Förvärvsarbetande 16-w år efter typ, kön, sektor och tid.

  Välj variabler: Storlek: 7168 Uppdaterad: 2019-09-16

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sektor: Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primärkommunal förvaltning, Landsting, ..., Totalt (11)
  4. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 12. Befolkningen efter tid, kön, sysselsättning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 15680 Uppdaterad: 2019-05-27

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 13. Förvärvsfrekvens efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6664 Uppdaterad: 2019-05-27

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-64 år (15)


 14. Lönesummor för arbetsställen belägna i Linköping efter kön, bransch och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5204 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. kön: Män (tkr), Kvinnor (tkr), Ej specificerat (tkr), Samtliga (tkr), (4)
  2. bransch: Samtliga branscher, Varuproduktion, Privat dominerad tjänsteproduktion, Offentligt dominerad tjänsteproduktion, Okänd bransch (5)
  3. tid: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2017 (32)


 15. Lönesummor för arbetsställen belägna i Linköping efter tid, näringsgren, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9729 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga näringsgrenar (17)
  3. tabelluppgift: Lönesumma (tkr), Antal kontrolluppgifter, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Samtliga, (4)


 16. Lönesummor efter tid, kön, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3661 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Samtliga, (4)
  3. typ: Nattbefolkning (folkbokföringsregion), Dagbefolkning (arbetsställeregion), (2)
  4. tabelluppgift: Total lönesumma (tkr), därav intjänad/utbetald i egna kommunen, därav intjänad/utbetald i annan kommun, (3)


 17. Lönesummor efter tid, ålder, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6567 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. ålder: - 15 år, 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, ..., Samtliga (10)
  3. typ: Nattbefolkning (folkbokföringsregion), Dagbefolkning (arbetsställeregion), (2)
  4. tabelluppgift: Total lönesumma (tkr), därav intjänad/utbetald i egna kommunen, därav intjänad/utbetald i annan kommun, (3)


 18. In- och utpendling efter kommun, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5396 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. kommun: Boxholm, Finspång, Kinda, Mjölby, ..., Övriga (23)
  2. typ: Inpendling, Utpendling, (2)
  3. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)


 19. In- och utpendling efter ålder, utbildningsnivå, tid, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 14451 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Samtliga (6)
  3. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  4. typ: Inpendling, Utpendling, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 20. In- och utpendling efter tid, tabelluppgift, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 20838 Uppdaterad: 2019-09-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. tabelluppgift: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i kommunen, Totalt förvärvsarbetande, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 21. Förvärvsarbetande efter tid, kategori, sektor, utbildningsnivå, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 19609 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. kategori: Bosatta i Linköping (Nattbefolkning), Arbetsplats i Linköping (Dagbefolkning), (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Näringslivet, Samtliga, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Samtliga (6)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. yrkesställning: Företagare, Anställda, Samtliga, (3)


 22. Förvärvsarbetande efter tid, kategori, sektor, utbildningsnivå, födelseregion och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 19190 Uppdaterad: 2019-04-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. kategori: Bosatta i Linköping (Nattbefolkning), Arbetsplats i Linköping (Dagbefolkning), (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Näringslivet, Samtliga, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Samtliga (6)
  5. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Hela befolkningen, (3)
  6. yrkesställning: Företagare, Anställda, Samtliga, (3)