Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen efter ålder, tid, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4803 Uppdaterad: 2024-04-23

  1. ålder: 16- år, 20-64 år, (2)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Förvärvsarbetande efter ålder, tid, kön och typ.

  Välj variabler: Storlek: 9409 Uppdaterad: 2024-05-03

  1. ålder: 16-w år, 20-64 år, 16-74 år, 15-74 år, (4)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Netto, (3)


 3. Förvärvsarbetande efter typ, näringsgren och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6730 Uppdaterad: 2024-04-23

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13442 Uppdaterad: 2024-05-02

  1. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinningsindustri, Livsmedelsindustri, Textil- och beklädnadsindustri, ..., Samtliga (53)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsarbetande efter tid, kön, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10069 Uppdaterad: 2024-05-06

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (9)


 6. Förvärvsarbetande efter tid, ålder, utbildningsnivå, typ, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 107579 Uppdaterad: 2024-05-06

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (9)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Samtliga (6)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Hela befolkningen, (4)


 7. Befolkningen 16- år efter tid, kön, ålder, sysselsättning och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 28442 Uppdaterad: 2024-05-06

  1. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2022 (27)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-59 år, ..., Samtliga (7)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)


 8. Förvärvsfrekvens för befolkningen 16- år efter tid, kön, ålder och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 11039 Uppdaterad: 2024-05-06

  1. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2022 (27)
  2. kön: Män, Kvinnor, Samtliga, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-64 år, ..., 20-64 år (7)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)


 9. Befolkningen 16- år efter tid, födelseland, vistelsetid, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 27187 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  3. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-2 år, 3-4 år, ..., Samtliga (9)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 10. Förvärvsfrekvens för befolkningen 16- år efter tid, födelseland, vistelsetid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 11906 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  3. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-2 år, 3-4 år, ..., Samtliga (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 11. Utrikes födda efter tid, sysselsättning, födelsevärldsdel, vistelsetid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 276202 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  3. födelsevärldsdel: Norden, EU utom Norden, Övriga Europa, Afrika, ..., Totalt (9)
  4. vistelsetid: 0-1 år, 2-4 år, 5-9 år, 10-14 år, ..., Totalt (9)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-44 år, ..., Totalt 30-64 år (10)


 12. Förvärvsfrekvens för utrikes födda efter tid, födelsevärldsdel, vistelsetid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 156224 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. födelsevärldsdel: Norden, EU utom Norden, Övriga Europa, Afrika, ..., Totalt (9)
  3. vistelsetid: 0-1 år, 2-4 år, 5-9 år, 10-14 år, ..., Totalt (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-44 år, ..., Totalt 30-64 år (10)


 13. Utrikes födda efter tid, sysselsättning, HDI-nivå, vistelsetid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 99595 Uppdaterad: 2023-06-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  3. HDI-nivå: Mycket hög, Hög, Medel, Låg, Totalt (5)
  4. vistelsetid: 0-1 år, 2-4 år, 5-9 år, 10-14 år, ..., Totalt (9)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-44 år, ..., Totalt 30-64 år (10)


 14. Förvärvsfrekvens för utrikes födda efter tid, HDI-nivå, vistelsetid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 48895 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. HDI-nivå: Mycket hög, Hög, Medel, Låg, Totalt (5)
  3. vistelsetid: 0-1 år, 2-4 år, 5-9 år, 10-14 år, ..., Totalt (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-44 år, ..., Totalt 30-64 år (10)


 15. Förvärvsarbetande 16-w år efter typ, kön, sektor och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9000 Uppdaterad: 2024-04-26

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sektor: Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primärkommunal förvaltning, Landsting / Regioner, ..., Totalt (11)
  4. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)


 16. Förvärvsarbetande 15-74 år efter typ, kön, sektor, tabelluppgift, tid och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 6391 Uppdaterad: 2024-04-26

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sektor: Näringslivet, Hushållens icke-vinstdrivande organisationer, Staten, Kommun, ..., Totalt (7)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. tid: 2020, 2021, 2022, (3)
  6. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 17. Befolkningen efter tid, kön, sysselsättning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 19262 Uppdaterad: 2024-05-02

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 18. Förvärvsfrekvens efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 8556 Uppdaterad: 2024-05-02

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-64 år (15)


 19. Befolkningen efter tid, ålder, tabelluppgift, sysselsättning, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 339423 Uppdaterad: 2024-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. ålder: 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, ..., Totalt (61)
  3. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 20. Befolkningen efter tid, ålder, tabelluppgift, sysselsättning, kön och födelseområde.

  Välj variabler: Storlek: 439985 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. ålder: 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, ..., Totalt (61)
  3. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. födelseområde: Norden, Europa utom Norden, Utom Europa, Totalt, (4)


 21. Befolkningen efter tid, ålder, tabelluppgift, sysselsättning, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 644305 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. ålder: 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, ..., Totalt (61)
  3. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Totalt (6)


 22. Förvärvsarbetande efter tid, ålder, typ, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 81935 Uppdaterad: 2024-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. ålder: 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, ..., Totalt (61)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 23. Förvärvsarbetande efter tid, ålder, typ, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 140754 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. ålder: 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, ..., Totalt (61)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Totalt (6)


 24. Förvärvsarbetande efter tid, ålder, typ, sektor och kön.

  Välj variabler: Storlek: 84162 Uppdaterad: 2024-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. ålder: 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, ..., Totalt (61)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 25. Befolkningen 20-64 år efter tid, födelsevärldsdel, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7431 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 26. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, födelsevärldsdel och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3921 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 27. Förvärvsarbetande 16-74 år efter tid, födelsevärldsdel, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9325 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 28. Förvärvsarbetande efter tid, födelsevärldsdel, tabelluppgift, typ och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 52056 Uppdaterad: 2024-06-19

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  5. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 29. Förvärvsarbetande efter tid, födelsevärldsdel, tabelluppgift, typ, kön och sektor.

  Välj variabler: Storlek: 58146 Uppdaterad: 2024-06-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)


 30. Förvärvsarbetande utrikes födda efter tid, typ, HDI-nivå, tabelluppgift, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 38105 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  3. HDI-nivå: Mycket hög, Hög, Medel, Låg, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 31. Förvärvsarbetande utrikes födda efter tid, HDI-nivå, tabelluppgift, typ, kön och sektor.

  Välj variabler: Storlek: 13775 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. HDI-nivå: Mycket hög, Hög, Medel, Låg, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)


 32. Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, grupperad näringsgren, födelseregion och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 61994 Uppdaterad: 2024-06-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)
  5. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial <3 år, Eftergymnasial 3+ år, ..., Totalt (6)


 33. Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, sektor, födelseregion och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 23121 Uppdaterad: 2024-06-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial <3 år, Eftergymnasial 3+ år, ..., Totalt (6)


 34. Förvärvsarbetande 20-64 år födda utanför Norden efter tid, invandringsår, grund för bosättning, tabelluppgift, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 34171 Uppdaterad: 2024-06-20

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. invandringsår: -1984, 1985-1994, 1995-2004, 2005-2009, ..., Totalt (8)
  3. grund för bosättning: Studerande, Arbetsmarknad, Anhöriga, Flyktingar, ..., Totalt (8)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 35. Befolkningen efter tid, typ, födelselän, ålder, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 93313 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)
  4. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  5. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 36. Förvärvsfrekvens efter tid, födelselän, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 21100 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)
  3. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 37. Befolkningen efter tid, typ, utbildningsnivå, ålder, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 30236 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial <3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  4. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  5. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 38. Förvärvsfrekvens efter tid, utbildningsnivå, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6359 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial <3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  3. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 39. Befolkningen efter tid, typ, upplåtelseform, ålder, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13990 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  5. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 40. Förvärvsfrekvens efter tid, upplåtelseform, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3259 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 41. Befolkningen 20-64 år efter tid, hushållstyp, barnförekomst, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9662 Uppdaterad: 2023-06-28

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. barnförekomst: Utan barn 0-5 år, Med barn 0-5 år, Utan barn 0-17 år, Med barn 0-17 år, Totalt (5)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 42. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, hushållstyp, barnförekomst och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4452 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. barnförekomst: Utan barn 0-5 år, Med barn 0-5 år, Utan barn 0-17 år, Med barn 0-17 år, Totalt (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 43. Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, barnets ålder, förälders kön, förälders sysselsättning och förälders utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 11894 Uppdaterad: 2023-09-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. barnets ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-17 år, Totalt 0-17 år, (4)
  3. förälders kön: Fader, Moder, (2)
  4. förälders sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Finns ej i sysselsättningsregistret, Samtliga, (4)
  5. förälders utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Totalt (6)


 44. Förvärvsfrekvens för föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, barnets ålder, förälders kön och förälders utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 4579 Uppdaterad: 2023-09-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. barnets ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-17 år, Totalt 0-17 år, (4)
  3. förälders kön: Fader, Moder, (2)
  4. förälders utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Totalt (6)


 45. Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, barnets ålder, moderns sysselsättning, moderns utbildningsnivå, faderns sysselsättning och faderns utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 88656 Uppdaterad: 2023-09-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. barnets ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-17 år, Totalt 0-17 år, (4)
  3. moderns sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Modern finns ej i sysselsättningsregistret, Samtliga mödrar, (4)
  4. moderns utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Totalt modern (6)
  5. faderns sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Fadern finns ej i sysselsättningsregistret, Samtliga fäder, (4)
  6. faderns utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Totalt fadern (6)


 46. Arbetskraftsflöden för förvärvsarbetande dagbefolkning (16-w år) efter tid, kön, näringsgren (SNI2007), typ av arbetskraftsflöde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 49218 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. näringsgren (SNI2007): Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  4. typ av arbetskraftsflöde: Avgångar, Nyrekryteringar, Nettoförändring, (3)
  5. tabelluppgift: Oförändrad status, Bytt företag inom kommunen, Annan kommun, Ej förvärvsarbetande, ..., Förvärvsarbetande totalt (8)


 47. Utrikes födda 20-64 år efter tid, födelseregion, vistelsetid, grund för bosättning, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 28170 Uppdaterad: 2023-06-28

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. födelseregion: Norden, Övriga Europa, Övriga världen, Totalt, (4)
  3. vistelsetid: 0-2 år, 3-9 år, 10-19 år, 20-29 år, ..., Totalt (6)
  4. grund för bosättning: Studerande, Arbetsmarknad, Anhöriga, Flyktingar, ..., Totalt (8)
  5. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 48. Förvärvsfrekvens för utrikes födda i åldern 20-64 år efter tid, födelseregion, vistelsetid, grund för bosättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 16586 Uppdaterad: 2023-06-29

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. födelseregion: Norden, Övriga Europa, Övriga världen, Totalt, (4)
  3. vistelsetid: 0-2 år, 3-9 år, 10-19 år, 20-29 år, ..., Totalt (6)
  4. grund för bosättning: Studerande, Arbetsmarknad, Anhöriga, Flyktingar, ..., Totalt (8)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 49. Preliminär arbetsmarknadsstatus efter tid, kön, ålder, födelseregion och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 11120 Uppdaterad: 2024-03-06

  1. tid: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ålder: 20-64 år, 16-64 år, 15-74 år, (3)
  4. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. tabellinnehåll: Antal sysselsatta, Antal arbetslösa, Arbetskraften, Antal studerande, ..., Sysselsättningsgrad (11)


 50. Preliminär arbetsmarknadsstatus efter kvartal, kön, ålder, födelseregion och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 35859 Uppdaterad: 2024-05-31

  1. kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2024Q1 (17)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ålder: 20-64 år, 16-64 år, 15-74 år, (3)
  4. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. tabellinnehåll: Antal sysselsatta, Antal arbetslösa, Arbetskraften, Antal studerande, ..., Sysselsättningsgrad (11)


 51. Preliminär arbetsmarknadsstatus efter år, månad, kön, ålder, födelseregion och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 110091 Uppdaterad: 2024-05-31

  1. år: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (5)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 20-64 år, 16-64 år, 15-74 år, (3)
  5. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. tabellinnehåll: Antal sysselsatta, Antal arbetslösa, Arbetskraften, Antal studerande, ..., Sysselsättningsgrad (11)


 52. Preliminär sysselsättningsstatus efter kvartal, kön, ålder, typ, födelseregion och sektor.

  Välj variabler: Storlek: 21998 Uppdaterad: 2024-05-31

  1. kvartal: 2020Q1, 2020Q2, 2020Q3, 2020Q4, ..., 2024Q1 (17)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ålder: 20-64 år, 16-64 år, 15-74 år, (3)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. sektor: Näringslivet, Offentlig förvaltning, Övrigt, Samtliga sektorer, (4)


 53. Lönesummor för arbetsställen belägna i Linköping efter kön, bransch och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6332 Uppdaterad: 2022-12-07

  1. kön: Män (tkr), Kvinnor (tkr), Ej specificerat (tkr), Samtliga (tkr), (4)
  2. bransch: Samtliga branscher, Varuproduktion, Privat dominerad tjänsteproduktion, Offentligt dominerad tjänsteproduktion, Okänd bransch (5)
  3. tid: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2021 (36)


 54. Lönesummor för arbetsställen belägna i Linköping efter tid, näringsgren, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13291 Uppdaterad: 2022-12-07

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga näringsgrenar (17)
  3. tabelluppgift: Lönesumma (tkr), Antal AGI/kontrolluppgifter, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Samtliga, (4)


 55. Lönesummor efter tid, kön, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4753 Uppdaterad: 2022-12-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Samtliga, (4)
  3. typ: Nattbefolkning (folkbokföringsregion), Dagbefolkning (arbetsställeregion), (2)
  4. tabelluppgift: Total lönesumma (tkr), därav intjänad/utbetald i egna kommunen, därav intjänad/utbetald i annan kommun, (3)


 56. Lönesummor efter tid, ålder, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 8726 Uppdaterad: 2022-12-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: - 15 år, 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, ..., Samtliga (10)
  3. typ: Nattbefolkning (folkbokföringsregion), Dagbefolkning (arbetsställeregion), (2)
  4. tabelluppgift: Total lönesumma (tkr), därav intjänad/utbetald i egna kommunen, därav intjänad/utbetald i annan kommun, (3)


 57. Förvärvsarbetande efter tid, kategori, ägarkontroll, utbildningsnivå, tabellinnehåll, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 11960 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2022, (1)
  2. kategori: Bosatta i Linköping (Nattbefolkning), Arbetsplats i Linköping (Dagbefolkning), (2)
  3. ägarkontroll: Utlandskontrollerad, Svenskkontrollerad privat koncern, Svenskkontrollerad privat utan koncern, Staligt kontrollerad, ..., Totalt (8)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Samtliga (6)
  5. tabellinnehåll: Antal, Procent, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  7. yrkesställning: Företagare, Anställda, Samtliga, (3)


 58. Förvärvsarbetande efter tid, kategori, sektor, utbildningsnivå, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 29393 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kategori: Bosatta i Linköping (Nattbefolkning), Arbetsplats i Linköping (Dagbefolkning), (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Samtliga (6)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. yrkesställning: Företagare, Anställda, Samtliga, (3)


 59. Förvärvsarbetande efter tid, kategori, sektor, utbildningsnivå, födelseregion och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 28893 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kategori: Bosatta i Linköping (Nattbefolkning), Arbetsplats i Linköping (Dagbefolkning), (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Samtliga (6)
  5. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Hela befolkningen, (3)
  6. yrkesställning: Företagare, Anställda, Samtliga, (3)