Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsfrekvens för utrikes födda efter tid, HDI-nivå, vistelsetid, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

HDI-nivå

Totalt 5 Valda

Sök

vistelsetid

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230629
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA21
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

HDI, Human Development Index, är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder. Det kan ses som ett index för mänsklig utveckling.
Det är ett index som görs årligen av FN (Förenta Nationerna) där hänsyn exempelvis tas till landets bruttonationalinkomst (BNP), befolkningens livslängd samt utbildningsnivå. Det innebär att länder kan byta från att ingå på en nivå under ett år till att ingå på en annan nivå för ett annat år.
vistelsetid
Avser vistelsetid i Sverige.
HDI-nivå
Låg
Låg HDI inkluderar även ett mindre antal personer som är födda i ett land med okänd HDI.