Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, grupperad näringsgren, födelseregion och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

grupperad näringsgren

Totalt 10 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230908
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-08
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA31
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fem (5) redovisas inte.
grupperad näringsgren
Redovisad näringsgren är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.

SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:

Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Konsumentinriktade tjänster (Tjänsteproducerande mot konsument) - G,I,R,S / Näringslivstjänster (Tjänsteproducerande mot företag) - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Areella näringar - A / Övriga - T, 0 (Noll/Okänt).
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärvsarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärvsarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
grupperad näringsgren
Varuproducerande
Avser SNI-bokstäverna: B. Utvinning av mineral, C. Tillverkning, D. Försörjning av el, gas, värme och kyla, samt E. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Byggverksamhet
Avser SNI-bokstaven: F. Byggverksamhet.
Konsumentinriktade tjänster
Avser SNI-bokstäverna: G. Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, I. Hotell och restaurang, R. Kultur, nöje och fritid, samt S. Annan serviceverksamhet.
Näringslivstjänster
Avser SNI-bokstäverna: H. Traqnsport och magasinering, J. Informations- och kommunikationsverksamhet, K. Finans- och försäkringsverksamhet, L. Fastighetsverksamhet, M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Utbildning
Avser SNI-bokstaven: P. Utbildning.
Vård och omsorg
Avser SNI-bokstaven: Q. Vård och omsorg samt sociala tjänster.
Offentlig förvaltning
Avser SNI-bokstäverna: O. Offentlig förvaltning och försvar samt obligatorisk socialförsäkring, samt U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Areella näringar
Avser SNI-bokstaven: A. Jordbruk, jakt och skogsbruk.
Övriga
Avser SNI-bokstaven: T. Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk, samt 0 (noll). Okänt.
födelseregion
Inrikes född
Förvärvsarbetande personer födda i Sverige.
Utrikes född
Förvärvsarbetande personer födda i ett annat land än Sverige.
utbildningsnivå
Eftergymnasial <3 år
Eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Eftergymnasial 3+ år
Eftergymnasial utbildning tre år eller längre, inkl. forskarutbildning.