Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter tid, ålder, tabelluppgift, sysselsättning, kön och födelseområde.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

ålder

Totalt 61 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

sysselsättning

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

födelseområde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240507
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-07
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA26
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Grupperingsregistret för olika åldersgrupper ska inte användas vid redovisning av procent. Materialet har sekretessgranskats, tal lägre än fyra redovisas inte.
ålder
15 år
Från och med 2010 ingår i nattbefolkningen åldern 15 år bland de åldrar som kan registreras som förvärvsarbetande. Såväl 2019 som 2022 sker förändringar i sättet att ta fram förvärvsarbetande ur arbetsmarknadsregistret som tydligt påverkar antalet förvärvsarbetande i åldern 15 år.
tabelluppgift
Procent
Procentuppgiften avseende de förvärvsarbetande överensstämmer med förvärvskrekvensen, vilken visar andelen förvärvsarbetande av befolkningen i den aktuella åldern. Synonyma begrepp är bland annat förvärvsintensitet och sysselsättningsgrad.
födelseområde
Norden
Avser personer födda i de fem nordiska länderna, inklusive Sverige.
Europa utom Norden
Avser personer födda i Europa, men inte i Norden.
Utom Europa
Avser personer födda i andra delar av världen än Europa.