Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, sektor, födelseregion och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sektor

Totalt 3 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240620
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA31
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fem (5) redovisas inte.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärvsarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärvsarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
födelseregion
Inrikes född
Förvärvsarbetande personer födda i Sverige.
Utrikes född
Förvärvsarbetande personer födda i ett annat land än Sverige.
utbildningsnivå
Eftergymnasial <3 år
Eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Eftergymnasial 3+ år
Eftergymnasial utbildning tre år eller längre, inkl. forskarutbildning.