Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Arbetskraftsflöden för förvärvsarbetande dagbefolkning (16-w år) efter tid, kön, näringsgren (SNI2007), typ av arbetskraftsflöde och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren (SNI2007)

Totalt 17 Valda

Sök

typ av arbetskraftsflöde Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20191204
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-12-04
Källa
Källa: SCB, sammanställning Statistik & Utredningar
Matris
FA31
Fotnoter

Fotnoter

Förvärvsarbetande totalt avser för avgångna antalet förvärvsarbetande vid årets början och för nyrekryteringar antalet förvärvsarbetande vid årets slut. Förändring totalt visar det summerade antalet avgångar respektive det summerade antalet nyrekryteringar under året, exklusive nettoförändringen som redovisas under bytt kommun eller näringsgren. Oförändrad status visar antalet personer som varit förvärvsarbetande under hela året utan förändring av företag eller näringsgren.
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i kommunen.
tabelluppgift
Oförändrad status
Visar antalet personer förvärvsarbetande personer i kommunen som är kvar inom samma näringsgren och samma företag.
Bytt företag inom kommunen
Visar antalet personer som bytt till ett annat företag inom kommunen.
Annan kommun
Visar antalet personer som i samband med att de bytt arbetsplats också har bytt arbetsställekommun.
Ej förvärvsarbetande
Ej förvärvsarbetande avser för avgångna personer som vid årets slut inte längre är förvärvsarbetande, exempelvis på grund av att de under året har gått i pension, börjat studera eller blivit arbetslösa. För nyrekryteringar avser det personer som vid årets början inte var förvärvsarbetande men som är det vid årets slut.
Ej i landet
Avser personer som under året antingen har emigrerat från landet, avlidit eller immigrerat till landet.
Förändring totalt
Avser det summerade antalet avgångar respektive nyrekrytering. Nettoförändringen som redovisas under bytt kommun eller näringsgren ingår inte i summan.
Bytt kommun eller näringsgren
Bytt kommun eller näringsgren innebär att att en person bytt näringsgren eller kommun, men finns kvar på samma företag, eller att ett företag har bytt näringsgren eller kommun. Uppgiften redovisas som nettoförändring under nyrekryteringar.
Förvärvsarbetande totalt
Visar för avgångar antalet förvärvsarbetande vid årets början samt för nyrekryteringar antalet förvärvsarbetande vid årets slut.