Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsfrekvens för utrikes födda i åldern 20-64 år efter tid, födelseregion, vistelsetid, grund för bosättning och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 4 Valda

Sök

vistelsetid

Totalt 6 Valda

Sök

grund för bosättning

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230629
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun,
Matris
FA82
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen anger på vilken beslutsgrund uppehållstillstånd har beviljats. Ett beslut om uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. En person kan alltså ha flera beslutsgrunder. Det är det senaste beslutet som redovisas.
Uppgifterna kommer från Migrationsverket.
EU/EES-medborgare har uppehållsrätt vilket registreras i samband med folkbokföring av Skatteverket om vistelsen är längre än ett år. Dock registreras inte något skäl till uppehållsrätten. Därav finns det ett stort bortfall av beslutsgrunder för EU/EES-medborgare.
Nordiska medborgare saknar grund för bosättning (GFB).
För personer som invandrade före 1998 saknas oftast uppgift om grund för bosättning (GFB).
Förvärvsfrekvensen visar hur stor andel av de utrikes födda i åldern 20-64 år som är förvärvsarbetande.
vistelsetid
Visar antalet år sedan senaste invandringstidpunkt till Sverige.
grund för bosättning
Variabeln grund för bosättning (GFB) anger på vilken beslutsgrund uppehållstillstånd har beviljats. Ett beslut om uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. En person kan alltså ha flera beslutsgrunder. Det är det senaste beslutet som redovisas. Uppgifterna kommer från Migrationsverket.
födelseregion
Norden
Avser personer födda i Norden utom Sverige. Nordiska medborgare saknar grund för bosättning (GFB).
Övriga Europa
Avser personer födda i Europa utom Norden. EU/EES-medborgare har uppehållsrätt vilket registreras i samband med folkbokföring av Skatteverket om vistelsen är längre än ett år. Dock registreras inte något skäl till uppehållsrätten. Därav finns det ett stort bortfall av beslutsgrunder för EU/EES-medborgare.
Övriga världen
Avser personer födda i samtliga världsdelar utom Europa, samt personer med okänt födelseland.
vistelsetid
20-29 år
För personer som invandrade före 1998 saknas oftast uppgift om grund för bosättning (GFB).
30-w år
För personer som invandrade före 1998 saknas oftast uppgift om grund för bosättning (GFB).