Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande utrikes födda efter tid, HDI-nivå, tabelluppgift, typ, kön och sektor.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

HDI-nivå

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

sektor

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230629
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA31
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

HDI, Human Development Index, är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder. Det kan ses som ett index för mänsklig utveckling.
Det är ett index som görs årligen av FN (Förenta Nationerna) där hänsyn exempelvis tas till landets bruttonationalinkomst (BNP), befolkningens livslängd samt utbildningsnivå. Det innebär att länder kan byta från att ingå på en nivå under ett år till att ingå på en annan nivå för ett annat år.
HDI-nivå
Låg
Låg HDI inkluderar även ett mindre antal personer som är födda i ett land med okänd HDI.
tabelluppgift
Procent
Observera att nettopendlingen både kan anta såväl positiva och som negativa värden, vilket kraftigt kan påverka procentsiffrornas fördelning.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärvsarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärvsarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.
Nettopendling
Nettopendlingen avser skillnaden mellan dag- och nattbefolkning.