Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande 20-64 år födda utanför Norden efter tid, invandringsår, grund för bosättning, tabelluppgift, typ och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

invandringsår

Totalt 8 Valda

Sök

grund för bosättning Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240620
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA32
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen anger på vilken beslutsgrund uppehållstillstånd en gång i tiden har beviljats för förvärvsarbetande personer. Ett beslut om uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. En person kan alltså ha flera beslutsgrunder. Det är det senaste beslutet som redovisas.
Uppgifterna kommer från Migrationsverket.
EU/EES-medborgare har uppehållsrätt vilket registreras i samband med folkbokföring av Skatteverket om vistelsen är längre än ett år. Dock registreras inte något skäl till uppehållsrätten. Därav finns det ett stort bortfall av beslutsgrunder för EU/EES-medborgare.
Nordiska medborgare saknar grund för bosättning (GFB).
För personer som invandrade före 1998 saknas oftast uppgift om grund för bosättning (GFB).
Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fem (5) redovisas inte.
grund för bosättning
Variabeln grund för bosättning (GFB) anger på vilken beslutsgrund uppehållstillstånd har beviljats. Ett beslut om uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. En person kan alltså ha flera beslutsgrunder. Det är det senaste beslutet som redovisas. Uppgifterna kommer från Migrationsverket.
tabelluppgift
Procent avser andel av hela befolkningen.
tabelluppgift
Procent
Redovisas endast för nattbefolkningen och är då synonymt med förvärvsfrekvensen för personer i åldern 20-64 år.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärsvarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta. Samtliga personer i gruppen är förvärvsarbetande och därför redovisas inte någon uppgift värdet procent i denna tabell.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärsvarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats. Procentsiffran visar hur stor andel av dem boende i kommunen som är förvärvsarbetande av samtliga personer boende i kommunen som tillhör gruppen.
Nettopendling
Nettopendlingen avser skillnaden mellan dag- och nattbefolkning. Någon procentsiffra redovisas inte för värdet.