Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter tid, typ, utbildningsnivå, ålder, sysselsättning och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

sysselsättning

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240603
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-03
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA36
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärsvarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärsvarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.
sysselsättning
Ej förvärvsarbetande
Ej förvärvsarbetande är per definition och genomgående alltid noll (0) för dagbefolkningen.
Samtliga
För dagbefolkningen är samtliga detsamma som antalet förvärvsarbetande.