Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande 16-w år efter typ, kön, sektor och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sektor

Totalt 11 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240426
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-26
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA22
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Stor förändring i redovisningen av den grundläggande statistiken från och med redovisningsåret 2022. Här använd detaljerad sektorsindelning finns inte längre tillgänglig. Tabellen uppdateras därför inte längre. Tabellen ersätts av tabell 'fa23'.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärsvarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärsvarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.