Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, ålder, typ, kön och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

ålder

Totalt 60 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230628
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA26
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

typ
Nattbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer som är bosatta i kommunen.
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med arbetsplats i kommunen.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utb.
Avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utb.
Avser eftergymnasial utbildning tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.