Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Preliminär arbetsmarknadsstatus efter kvartal, kön, ålder, födelseregion och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231130
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-11-30
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BAS15
Databas
SSD / AM0210K - 6IT
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Preliminära uppgifter för personer boende i Linköpings kommun. Redovisning per kvartal. Uppgifterna avser ett genomsnitt för de ingående månaderna i respektive kvartal.
tabellinnehåll
Antal sysselsatta
Avser förvärvsarbetande personer som är bosatta i kommunen.
Antal arbetslösa
Avser arbetslösa personer som är bosatta i kommunen. Inkluderar både personer som är öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd.
Arbetskraften
Summan av antalet förvärvsarbetande och antalet arbetslösa personer.
Antal studerande
Avser personer som har studier som sin huvudsakliga sysselsättning.
Antal pensionärer
Avser personer som har pension som sin huvudsakliga inkomstkälla.
Antal sjuka
Avser personer som har sjukpenning som sin huvudsakliga inkomstkälla.
Antal totalt
Totalt antal personer, inkluderar även en del övriga som inte särredovisas.
Arbetslöshetsgrad
Visar andelen arbetslösa av arbetskraften.
Arbetskraftsdeltagande
Visar arbetskraftens andel av den totala befolkningen.
Studerandegrad
Visar andelen studerande av hela befolkningen.
Sysselsättningsgrad
Visar andelen förvärvsarbetande av hela befolkningen. Begreppet är synonymt med förvärvsintensitet och förvärvsfrekvens.