Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Preliminär sysselsättningsstatus efter kvartal, kön, ålder, typ, födelseregion och sektor.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231130
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-11-30
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BAS46
Databas
SSD / AM0210B
Fotnoter

Fotnoter

Sysselsättningsstatus enligt BAS. Preliminära uppgifter avseende Linköpings kommun. Redovisning per kvartal. Uppgifterna avser ett genomsnitt för de ingående månaderna i respektive kvartal.
typ
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med arbetsplats i Linköpings kommun oavsett var de har sin bostad.
Nattbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med bostad i Linköpings kommun oavsett var de har sin arbetsplats.
sektor
Offentlig förvaltning
Avser staten, kommunen och regionen.
Övrigt
Inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer.