Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter ålder, tid, kön och typ.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240503
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-03
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FORV05
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Det har varierat mellan olika år mellan vilka åldrar som det finns registeruppgifter om att personen är förvärvsarbetande eller inte. Fram till 2010 fanns det information för samtliga åldrar 16 år eller äldre. Mellan 2011 och 2018 fanns det för nattbefolkningen uppgifter för åldersgruppen 15-74 år, samt från 2019 för samtliga 15 år eller äldre. För dagbefolkningen fanns det under perioden 2011-2021 uppgifter för åldersgruppen 16-74 år, samt från 2022 för samtliga äldre än 15 år.
Nattbefolkning = förvärvsarbetande personer som är bosatta i kommunen.
Dagbefolkning = förvärvsarbetande personer med arbetsplats i kommunen.
ålder
16-w år
Avser för perioden 2011-2021 åldersgruppen 16-74 år för dagbefolkningen. Avser för perioden 2011-2018 åldersgruppen 16-74 år för nattbefolkningen.
20-64 år
Avser för samtliga år åldersgruppen 20-64 år.
16-74 år
Avser för perioden 1993-2004 åldersgruppen 16 år eller äldre för dagbefolkningen. Avser genomgående åldersgruppen 16-74 år för nattbefolkningen.
15-74 år
Avser för perioden 1993-2004 åldersgruppen 16 år eller äldre för dagbefolkningen, samt åldersguppen 16-74 år för perioden 2005-2021. Avser åldersgruppen 16-74 år för nattbefolkningen för perioden 1993-2009.
typ
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med arbetsplats i kommunen.
Nattbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer som är bosatta i kommunen.