Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 25613 Uppdaterad: 2019-02-21

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 100-w (101)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)


 2. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 2795 Uppdaterad: 2019-02-21

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Födda, Döda, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (6)


 3. Folkmängd med utländsk bakgrund efter tid och typ.

  Välj variabler: Storlek: 1504 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 1980, 1985, 1990, 1995, ..., 2018 (27)
  2. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 4. Folkmängd efter tid, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 19275 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (69)
  3. ålder: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Folkmängd efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3728 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 6. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 8369 Uppdaterad: 2019-02-25

  1. tid: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2018Q4 (116)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, Födda, Döda, ..., Årstakt befolkningsutveckling (10)


 7. Inflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 29406 Uppdaterad: 2019-02-25

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 100-w (101)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)


 8. Utflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 29290 Uppdaterad: 2019-02-25

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 100-w (101)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)