Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, födelseland, kön och invandringstidpunkt.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

invandringstidpunkt Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240327
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-27
Källa
SCB (OSDB / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE34
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade födelseländer har någon under de senaste åren haft minst 150 personer bosatta i Linköping.
Materialet är sekretessgranskat. Tal lägre än 4 redovisas ej.
invandringstidpunkt
Visar under vilket årtionde som personen senast invandrade till Sverige. Det är inte möjligt för Linköpings kommun att få fram invandringsår för samtliga redovisade länder för hela perioden, därför finns det ett fåtal luckor i tabellen för vissa år.
födelseland
Serbien
Inkluderar även Serbien-Montenegro.
Sverige
Personer med redovisad invandringstidpunkt som är födda i Sverige har först utvandrat från Sverige och därefter återinvandrat till landet.