Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, födelseland och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240228
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-02-28
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE25
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade födelseländer har någon gång under de senaste åren haft minst 50 personer bosatta i Linköping. Det är det födelseland som angavs då personen invandrade till Sverige som redovisas. Det innebär att länder som inte existerar längre som ex. Jugoslavien och Sovjetunionen redovisas. Ett par undantag dock, då Tjeckoslovakien även innehåller dem från Tjeckien och Slovakien som invandrat efter det att landet delades, och Serbien inkluderar även dem som kom under perioden då landet hette Serbien och Montenegro.
Materialet är sekretessgranskat. Tal lägre än tre (3) redovisas ej per kön under de senaste tio åren.
födelseland
Jugoslavien
Personer invandrade från dåvarande Jugoslavien, innan landet delades upp i flera länder.
Serbien
Inklusive Serbien och Montenegro.
Sovjetunionen
Personer invandrade från dåvarande Sovjetunionen, innan landet delades upp i flera länder.
Tjeckoslovakien
Inklusive Tjeckien och Slovakien.