Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

medborgarskapsland

Totalt 84 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 80 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240228
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-02-28
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE43
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

1958 upphörde kravet på nordiska medborgare att bostadsanmäla sig. Under perioden 1958-1968 saknas därför information om antalet nordiska medborgare bosatta i Linköpings stad. 1969 förändrades folkbokföringen och från det året finns information åter om antalet nordiska medborgare. Från den tidpunkten omfattar uppgifterna också hela befolkningen. Före 1969 ingår i regel ej barn under 16 år i uppgifterna. Uppgifterna 1944-1968 avser Linköpings stad, och från 1969 framåt Linköpings kommun enligt nuvarande indelning. I de äldsta uppgifterna ingår en del låga tal, som beroende på att det nu har gått så många år sedan de var aktuella att de inte har tagits bort i samband med sekretessgranskning.
medborgarskapsland
Jugoslavien
Jugoslavien delades successivt upp under 1990-talet och i redovisningen ingår uppgifter för det land som under en period på 2000-talet benämndes Serbien-Montenegro. Sista år då information finns är 2005. Serbien redovisas separat från och med 2007.
Nordmakedonien
I Sverige tidigare benämnt Makedonien, och i internationella sammanhang FYR Macedonia.
Ryssland
Avser dåvarande Sovjetunionen fram till början av 1990-talet.
Tjeckien
Avser Tjeckoslovakien fram till 1993.
Utländska medborgare totalt
Kan inte redovisas för perioden 1958-1968 då nordiska medborgare inte behövde bostadsanmäla sig under den perioden och först efter förändringar i folkbokföringen 1969 ingår de på nytt i statistiken. För perioden 1944-1968 ingår i regel ej barn under 16 år i uppgifterna. I totaluppgiften för utländska medborgare ingår även statslösa personer.
Ej nordiska medborgare totalt
Inkluderar även statslösa och personer med okänt medborgarskap.