Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av personer efter tid, födelseregion och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 10 Valda

Sök

ålder

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE28
Fotnoter

Fotnoter

födelseregion
Norden
Norden avser de nordiska länderna exklusive Sverige.
Övriga EU
Övriga EU avser EU15 t.o.m. 2003 samt för perioden 2004-2005 EU25 och för perioden 2006-2012 EU27, samt därefter från 2013 EU28, exklusive de nordiska länder som är medlemmar i EU.
Europa utom Norden och EU
Avser summan för de länder i Europa som inte tillhör Norden eller EU vid respektive tidpunkt.
Övriga
Avser Oceanien, före detta Sovjetunionen samt statslösa och personer med okänt födelseland.
ålder
0-19 år
Procent av befolkningen som är i åldern 0-19 år.
20-64 år
Procent av befolkningen som är i åldern 20-64 år.
65-79 år
Procent av befolkningen som är i åldern 65-79 år.
80-w år
Procent av befolkningen som är 80 år eller äldre.
Försörjningskvot
Försörjningskvoten beräknas utifrån summan för antalet personer i åldern 0-19 år och dem som är 65 år eller äldre vilken sedan divideras med antalet personer i åldern 20-64 år. Det kan även uttryckas som antalet personer i ej förväntad yrkesverksam ålder dividerat med antalet personer i förväntad yrkesverksam ålder. Om kvoten blir större än ett (1) finns det fler i kommunen som är i icke yrkesverksam ålder än dem som är i yrkesverksam ålder.
Summerad schablonkostnad, mnkr
Visar en generellt beräknad demografisk schablonkostnad. Följande för hela perioden fasta belopp har används vid beräkningen. För personer i åldern 0-19 år 100 tkr, för personer i åldern 20-64 år 20 tkr, för personer i åldern 65-79 år 50 tkr och för personer 80 år eller äldre 220 tkr. Det redovisade värdet är den summerade schablonkostnaden för samtliga personer boende i området. Redovisas som miljoner kronor.
Schablonkostad per capita, tkr
Uppgiften avser den beräknade schablonkostnaden per person för de boende i kommunen. Redovisas som tusentals kronor.