Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utländska medborgare efter tid, ålder, kön och medborgarskapsregion.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

medborgarskapsregion Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240328
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE48
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Avseende de fem senaste åren har tal lägre än fyra har tagits bort.
medborgarskapsregion
Norden
Exklusive svenska medborgare
Europa utom EU
Avser medborgarskap i de europeiska länder som inte tillhör Norden eller EU.
Amerika
Inkluderar både Nord- och Sydamerika.
Övriga
Inkklusive Oceanien och okänt.
Statslös
Avser personer som är statslösa och inte är medborgare i något land.