Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och födelseregion.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240318
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-03-18
Källa
SCB (OSDB / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE32
Fotnoter

Fotnoter

födelseregion
Sverige
Avser personer födda i Sverige.
Övriga Europa
Avser personer födda i samtliga europeiska länder utom Sverige.
Övriga Världen
Avser personer födda i samtliga länder i världen utanför Europa.
Utrikes födda totalt
Avser samtliga utrikes födda personer bosatta i Linköpings kommun.
Samtliga
Avser samtliga personer bosatta i Linköpings kommun.