Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningstäthet efter tid, kön och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210222
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2021-02-22
Källa
Källa: SCB / Linköpings kommun, Statistik & Utredningar
Matris
BE42
Fotnoter

Fotnoter

Vid årsskiftet 1970/1971 bildades Linköpings kommun då Linköpings stad slogs samman med de fem landskommunerna Norra Valkebo, Södra Valkebo, Vreta Kloster, Vårdnäs och Åkerbo. Stadens gränser hade innan dess förändrats successivt under 1900-talet, bland genom större sammanslagningar 1911, 1963 och 1967. Efter 1971 har indelningsändringar endast i mindre utsträckning påverkat kommungränsen och kommunens landareal.
tabelluppgift
Invånare per kvadratkilometer
Befolkningstäthet uttryckt som antal invånare per kvadratkilometer.