Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd vart femte år efter tid, ålder, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

ålder

Totalt 18 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220224
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-02-24
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE88
Fotnoter

Fotnoter

Folkmängd vart tionde år 1900-1930 samt vart femte år från 1930 och framåt. Uppgifterna 1955, 1960 och 1965 avser den 1 november. Övriga år avser uppgiftena den 31 december. Uppgifterna avser dåvarande Linköpings stad 1900-1965, samt Linköpings kommun enligt nuvarande kommunindelning från 1970 och framåt. Tabellen uppdateras vart femte år.