Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd den 1 november efter tid, ålder och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

ålder

Totalt 22 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231211
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-12-11
Källa
SCB. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE84
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser den folkbokförda befolkningen i Linköpings kommun den 1 november respektive år.
ålder
Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, dvs. i princip en redovisning efter födelseår.