Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Personer födda utanför Norden efter tid, invandringsår, grund för bosättning och födelsevärldsdel.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

invandringsår

Totalt 8 Valda

Sök

grund för bosättning Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

födelsevärldsdel

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230515
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-15
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE55
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen anger på vilken beslutsgrund uppehållstillstånd har beviljats. Ett beslut om uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. En person kan alltså ha flera beslutsgrunder. Det är det senaste beslutet som redovisas.
Uppgifterna kommer från Migrationsverket.
EU/EES-medborgare har uppehållsrätt vilket registreras i samband med folkbokföring av Skatteverket om vistelsen är längre än ett år. Dock registreras inte något skäl till uppehållsrätten. Därav finns det ett stort bortfall av beslutsgrunder för EU/EES-medborgare.
Nordiska medborgare saknar grund för bosättning (GFB).
För personer som invandrade före 1998 saknas oftast uppgift om grund för bosättning (GFB).
Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fem (5) redovisas inte.
grund för bosättning
Variabeln grund för bosättning (GFB) anger på vilken beslutsgrund uppehållstillstånd har beviljats. Ett beslut om uppehållstillstånd kan vara permanent eller tidsbegränsat. En person kan alltså ha flera beslutsgrunder. Det är det senaste beslutet som redovisas. Uppgifterna kommer från Migrationsverket.
födelsevärldsdel
EU utom Norden
Uppgift saknas ofta om grund för bosättning (GFB) för personer födda inom EU. Av det skälet underskattas exempelvis antalet personer födda inom EU som befinner sig i Linköping för att studera eller förvärvsarbeta.