Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsregion och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

ursprungsregion

Totalt 9 Valda

Sök

ålder

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (OSDB), Linköpings kommun. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE39
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Följande definition för utländsk bakgrund gäller sedan 2003:
Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Födda i Sverige med föräldrar från två olika världsdelar redovisas under både moderns och faderns världsdel. Vid summering sker dock ingen dubbelräkning.
ursprungsregion
Norden
Exklusive svensk bakgrund.
Europa utom EU
De nordiska länderna som inte tillhör EU ingår inte, utan de redovisas under Norden.
Övriga
Inkluderar Oceanien, före detta Sovjetunionen samt okänd bakgrund.
Totalt
Födda i Sverige med föräldrar från två olika världsdelar redovisas under både moderns och faderns världsdel. Vid summering sker dock ingen dubbelräkning.