Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tabelluppgift, födelsedecennium, tid och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabelluppgift

Totalt 3 Valda

Sök

födelsedecennium

Totalt 34 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 64 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240228
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-02-28
Källa
SCB (SSD). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE52
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

Från och med 1968 avser uppgifterna den 31 december resp år i Linköpings kommun enligt nuvarande administrativa indelning. Perioden 1960-1967 avser den 1 november i dåvarande Linköpings stad. Uppdelning på inrikes respektive utrikes födda från och med 2000. Respektive födelsedecennium har delats upp i två halvor om fem år i respektive halva.
födelsedecennium
Respektive decennium har delats upp i två lika stora halvor om fem år i varje.
tabelluppgift
Inrikes född
Avser personer födda i Sverige. Uppgifter redovisas från och med 2000.
Utrikes född
Avser personer födda i annat land än Sverige. Uppgifter redovisas från och med 2000.
tid
1960
Avser 1/11 för perioden 1960-1967, samt 31/12 fr.o.m. 1968.