Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (SSD / OSDB), Linköpings kommun. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE12
Databas
SSD, OSDB
Fotnoter

Fotnoter

typ
Utrikes födda
Personer födda i ett annat land än Sverige.
Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands
Personer födda i Sverige som har båda sina föräldrar födda utomlands.
Inrikes födda med en förälder född utomlands
Personer födda i Sverige som har en föräldrar född utomlands och en förälder född i Sverige.
Summa andra generationens invandrare
Summering av personer som är födda i Sverige med minst en förälder född utomlands.
Summa första och andra generationens invandrare
Summering av personer som antingen är födda utomlands utanför Sverige eller själva är födda i Sverige med minst en förälder född utomlands. Användes som mått för att ta fram statistik mellan 1994 och 2002. Tidsmässigt senare uppgifter är framräknade enligt samma metod.
Utländsk bakgrund totalt
Antingen är personen själv född utomlands i ett annat land än Sverige eller är personen född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Används som statistiskt mått med nuvarande definition från och med 2003. Tidsmässigt äldre uppgifter är beräknade enligt samma definition.
Svensk bakgrund totalt
Personer födda i Sverige och med en eller två föräldrar födda i Sverige.
Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar
Personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige.