Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid och ursprungsregion.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

ursprungsregion Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE39
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats som andel av den totala befolkningen i kommunen vid årets slut respektive år.
Följande definition för utländsk bakgrund gäller sedan 2003:
Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands.
ursprungsregion
Personer födda i Sverige med föräldrar från två olika världsdelar redovisas under både moderns och faderns världsdel. Vid summering sker dock ingen dubbelräkning.
ursprungsregion
Norden
Exklusive svensk bakgrund.
Europa utom EU
De nordiska länderna som inte tillhör EU ingår inte, utan de redovisas under Norden.
Övriga
Inkluderar Oceanien, före detta Sovjetunionen samt okänd bakgrund.
Utländsk bakgrund
Avser samtliga personer med utländsk bakgrund enligt den definition som gäller från och med 2003.
Utomnordisk bakgrund
Avser personer som inte har en nordisk bakgrund, dvs. varken de själva eller båda föräldrarna är födda i Sverige eller något annat nordiskt land.
Utomeuropeisk bakgrund
Avser personer som inte har en europeisk bakgrund, dvs. varken de själva eller båda föräldrarna är födda i europeiskt land.
Svensk bakgrund
Avser personer födda i Sverige och där båda eller en förälder är födda i Sverige.