Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 42856 Uppdaterad: 2021-02-22

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3339 Uppdaterad: 2021-02-22

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Födda, Döda, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (6)


 3. Folkmängd efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 72872 Uppdaterad: 2021-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Ogifta, Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, Samtliga (5)


 4. Befolkning med utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 3727 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. tid: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2019 (40)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 5. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 6204 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2019 (26)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. typ: Utrikes födda, Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands, Inrikes födda med en förälder född utomlands, Summa andra generationens invandrare, ..., Hela befolkningen (9)


 6. Folkmängd efter tid, födelseland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 20721 Uppdaterad: 2020-02-25

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (69)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Folkmängd efter tid, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 21179 Uppdaterad: 2020-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. födelseland: Afghanistan, Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, ..., Vietnam (42)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (8)


 8. Folkmängd efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6008 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (9)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-79 år, 80-w år, Totalt (5)


 9. Procentuell fördelning av personer efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 12359 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (9)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-79 år, 80-w år, ..., Schablonkostad per capita, tkr (8)


 10. Folkmängd efter tid, födelsevärldsdel, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8259 Uppdaterad: 2021-01-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (12)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 11. Folkmängd efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 24096 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Samtliga, (4)


 12. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 29070 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 13. Folkmängd efter tid, födelseland, kön och invandringstidpunkt.

  Välj variabler: Storlek: 45984 Uppdaterad: 2020-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. födelseland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, ..., Vietnam (38)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. invandringstidpunkt: Ej invandrat, Före 1980, 1980-1989, 1990-1999, ..., Totalt (7)


 14. Folkmängd efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 19140 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 15. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 17408 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 16. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5858 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2019 (17)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 17. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 11228 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 18. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 7432 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. ursprungsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Totalt (9)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 19. Folkmängd efter tid, födelselän, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 74970 Uppdaterad: 2020-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år , 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 20. Befolkningen efter tid, ålder, kön och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 10326 Uppdaterad: 2020-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. medborgarskap: Utländska medborgare, Svenska medborgare, Totalt, (3)


 21. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid.

  Välj variabler: Storlek: 27190 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. medborgarskapsland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Ej nordiska medborgare totalt (81)
  2. tid: 1944, 1945, 1946, 1947, ..., 2020 (77)


 22. Utländska medborgare efter tid och medborgarskapsregion.

  Välj variabler: Storlek: 3614 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. medborgarskapsregion: Norden, Övriga Europa, Afrika, Nordamerika, ..., Samtliga (10)


 23. Utländska medborgare efter tid, ålder, kön och medborgarskapsregion.

  Välj variabler: Storlek: 16593 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. medborgarskapsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Statslös (8)


 24. Folkmängd efter tabelluppgift, födelsedecennium, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 82656 Uppdaterad: 2021-02-23

  1. tabelluppgift: Hela befolkningen, Inrikes född, Utrikes född, (3)
  2. födelsedecennium: Född 1860-64, Född 1865-69, Född 1870-74, Född 1875-79, ..., Totalt (34)
  3. tid: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2020 (61)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 25. Personer födda utanför Norden efter tid, invandringsår, grund för bosättning och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 6055 Uppdaterad: 2020-04-23

  1. tid: 2018, 2019, (2)
  2. invandringsår: -1984, 1985-1994, 1995-2004, 2005-2009, ..., Totalt (7)
  3. grund för bosättning: Studerande, Arbetsmarknad, Anhöriga, Flyktingar, ..., Totalt (8)
  4. födelsevärldsdel: EU utom Norden, Europa utom Norden och EU, Afrika, Nordamerika, ..., Totalt (8)


 26. Befolkningstäthet efter tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6022 Uppdaterad: 2021-02-22

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Invånare per kvadratkilometer, Folkmängd, Landareal i kvadratkilometer, (3)


 27. Folkmängd den 1 november efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3045 Uppdaterad: 2020-12-08

  1. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2020 (22)
  2. tabelluppgift: Antal invånare, Förändring, antal, Förändring, procent, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 28. Folkmängd den 1 november efter tid, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8511 Uppdaterad: 2020-12-08

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 29. Folkmängd vart femte år efter tid, ålder, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 20821 Uppdaterad: 2021-02-22

  1. tid: 1900, 1910, 1920, 1930, ..., 2020 (22)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (18)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent per kön, Procent av samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 30. Andel gifta personer vart femte år efter kön, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3948 Uppdaterad: 2021-02-23

  1. kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. tid: 1890, 1900, 1910, 1920, ..., 2020 (23)
  3. ålder: 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 65-w år (11)


 31. Folkmängd efter tid, månad, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 83497 Uppdaterad: 2021-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 32. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 10085 Uppdaterad: 2021-02-22

  1. tid: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2020Q4 (124)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, Födda, Döda, ..., Årstakt befolkningsutveckling (10)


 33. Medellivslängd, återstående vid födseln, 30 år, 50 år, 65 år respektive 80 år efter tid, grupp, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7701 Uppdaterad: 2020-05-18

  1. tid: 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 (5)
  2. grupp: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, Utrikes född, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: Vid födseln, Vid 30 års ålder, Vid 50 års ålder, Vid 65 års ålder, Vid 80 års ålder (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)