Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 39888 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 2816 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Födda, Döda, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (6)


 3. Folkmängd med utländsk bakgrund efter tid och typ.

  Välj variabler: Storlek: 1490 Uppdaterad: 2019-06-10

  1. tid: 1980, 1985, 1990, 1995, ..., 2018 (27)
  2. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 4. Procentuell fördelning för personer med utländsk bakgrund efter tid och typ.

  Välj variabler: Storlek: 1468 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 1980, 1985, 1990, 1995, ..., 2018 (27)
  2. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 5. Folkmängd efter tid, födelseland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 18897 Uppdaterad: 2019-04-08

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (69)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Folkmängd efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3769 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 7. Procentuell fördelning av personer efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3625 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 8. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 8509 Uppdaterad: 2019-08-20

  1. tid: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2019Q2 (118)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, Födda, Döda, ..., Årstakt befolkningsutveckling (10)