Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 74989 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. ålder: 0 år, 1 år, 2 år, 3 år, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4142 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2023 (64)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Födda, Döda, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (6)


 3. Folkmängd efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 77101 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Ogifta, Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, Samtliga (5)


 4. Befolkning med utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 4098 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2023 (44)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 5. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 6876 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2023 (30)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. typ: Utrikes födda, Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands, Inrikes födda med en förälder född utomlands, Summa andra generationens invandrare, ..., Hela befolkningen (9)


 6. Folkmängd efter tid, födelseland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 28604 Uppdaterad: 2024-02-28

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (84)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Folkmängd efter tid, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 26225 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. födelseland: Afghanistan, Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, ..., Vietnam (42)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (8)


 8. Folkmängd efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 7355 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (10)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-79 år, 80-w år, Totalt (5)


 9. Procentuell fördelning av personer efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 15089 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (10)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-79 år, 80-w år, ..., Schablonkostad per capita, tkr (8)


 10. Folkmängd efter tid, födelsevärldsdel, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 10042 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (12)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 11. Folkmängd efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 29050 Uppdaterad: 2024-03-18

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Samtliga, (4)


 12. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 34895 Uppdaterad: 2024-03-18

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 13. Folkmängd efter tid, födelseland, kön och invandringstidpunkt.

  Välj variabler: Storlek: 69169 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. födelseland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, ..., Vietnam (40)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. invandringstidpunkt: Ej invandrat, Före 1980, 1980-1989, 1990-1999, ..., Totalt (8)


 14. Folkmängd efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 23205 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 15. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 21029 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 16. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7269 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (18)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 17. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 15396 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (18)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 18. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 9637 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. ursprungsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Totalt (9)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 19. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid och ursprungsregion.

  Välj variabler: Storlek: 3620 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. ursprungsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Svensk bakgrund (12)


 20. Folkmängd efter tid, födelselän, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 94761 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år , 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 21. Befolkningen efter tid, ålder, kön och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 12913 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. medborgarskap: Utländska medborgare, Svenska medborgare, Totalt, (3)


 22. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid.

  Välj variabler: Storlek: 29129 Uppdaterad: 2024-02-28

  1. medborgarskapsland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Ej nordiska medborgare totalt (84)
  2. tid: 1944, 1945, 1946, 1947, ..., 2023 (80)


 23. Utländska medborgare efter tid och medborgarskapsregion.

  Välj variabler: Storlek: 3905 Uppdaterad: 2024-02-27

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2023 (53)
  2. medborgarskapsregion: Norden, Övriga Europa, Afrika, Nordamerika, ..., Samtliga (10)


 24. Utländska medborgare efter tid, ålder, kön och medborgarskapsregion.

  Välj variabler: Storlek: 20220 Uppdaterad: 2024-03-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. medborgarskapsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Statslös (8)


 25. Folkmängd efter tabelluppgift, födelsedecennium, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 86880 Uppdaterad: 2024-02-28

  1. tabelluppgift: Hela befolkningen, Inrikes född, Utrikes född, (3)
  2. födelsedecennium: Född 1860-64, Född 1865-69, Född 1870-74, Född 1875-79, ..., Totalt (34)
  3. tid: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2023 (64)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 26. Personer födda utanför Norden efter tid, invandringsår, grund för bosättning och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 11906 Uppdaterad: 2023-05-15

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. invandringsår: -1984, 1985-1994, 1995-2004, 2005-2009, ..., Totalt (8)
  3. grund för bosättning: Studerande, Arbetsmarknad, Anhöriga, Flyktingar, ..., Totalt (8)
  4. födelsevärldsdel: EU utom Norden, Europa utom Norden och EU, Afrika, Nordamerika, ..., Totalt (8)


 27. Befolkningen 20 år eller äldre efter tid, kön, ålder, tabelluppgift, hushållstyp och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 91347 Uppdaterad: 2024-05-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ålder: 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt (11)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  6. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3 barn, ..., Delsumma med barn (7)


 28. Kvinnor 18 år eller äldre efter tid, ålder, tabelluppgift, tabellinnehåll och antal barn i hushållet.

  Välj variabler: Storlek: 172886 Uppdaterad: 2024-05-23

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. ålder: 18 år, 19 år, 20 år, 21 år, ..., Totalt (74)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Procent med barn, (3)
  4. tabellinnehåll: Antal barn under 6 år, Antal barn under 18 år, (2)
  5. antal barn i hushållet: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3 barn, ..., Totalt med minst ett (1) barn (8)


 29. Kvinnor 18 år eller äldre efter tid, födelseår, tabelluppgift, tabellinnehåll och antal barn i hushållet.

  Välj variabler: Storlek: 220811 Uppdaterad: 2024-05-23

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. födelseår: 1908, 1909, 1910, 1911, ..., Totalt (99)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Procent med barn, (3)
  4. tabellinnehåll: Antal barn under 6 år, Antal barn under 18 år, (2)
  5. antal barn i hushållet: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3 barn, ..., Totalt med minst ett (1) barn (8)


 30. Befolkningstäthet efter tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6347 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023 (54)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Invånare per kvadratkilometer, Folkmängd, Landareal i kvadratkilometer, (3)


 31. Folkmängd den 1 november efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3326 Uppdaterad: 2023-12-11

  1. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2023 (25)
  2. tabelluppgift: Antal invånare, Förändring, antal, Förändring, procent, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 32. Folkmängd den 1 november efter tid, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9826 Uppdaterad: 2023-12-11

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 33. Folkmängd vart femte år efter tid, ålder, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 20893 Uppdaterad: 2022-02-24

  1. tid: 1900, 1910, 1920, 1930, ..., 2020 (22)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (18)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent per kön, Procent av samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 34. Andel gifta personer vart femte år efter kön, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 4028 Uppdaterad: 2022-02-24

  1. kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. tid: 1890, 1900, 1910, 1920, ..., 2020 (23)
  3. ålder: 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 65-w år (11)


 35. Folkmängd efter tid, månad, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 95465 Uppdaterad: 2024-02-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 36. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 11277 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2024Q1 (137)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, Födda, Döda, ..., Årstakt befolkningsutveckling (10)


 37. Medellivslängd, återstående vid födseln, 30 år, 50 år, 65 år respektive 80 år efter tid, grupp, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9926 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, ..., 2020-2022 (8)
  2. grupp: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, Utrikes född, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: Vid födseln, Vid 30 års ålder, Vid 50 års ålder, Vid 65 års ålder, Vid 80 års ålder (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)